Oldalak

2012. december 31., hétfő

Az év utólsó Vasárnapja

Minden alkalomért amit az Úr házában tölthettem az el múlt  évben , hála .
Sok olyan is volt amikor ezt mellőznöm kellett , de ez is a jó Isten tervében volt . Ezt is köszönöm !
Tegnap délután ismét nyertem üzenetet . Elgondolkoztathat az a dolog , hogyha körül nézünk a lakásunkban és keressük az örökkévaló dolgokat és a mulandókat , akkor az örökkévalók nagyon alul maradnának . Pedig minden ami mulandó itt marad , ha el kell mennünk e világból . Gyűjtsünk örökkévaló kincseket !
Jerémiás próféta által üzent az Úr Sedékiás királynak . Ő meghallgatta de nem azt tette amit Isten mondott , ezért meg is kapta a büntetést :elveszett . Ellenben Jerémiás aki hűséges volt megmenekült .
Mi is hallgassunk az Úrra és tegyük az Ő akaratát 2013- ban is ! Békés  Boldog Új Évet kívánok !!!

2012. december 29., szombat

Mond el !

Ezek a szavak jutottak az eszembe , amikor leültem , hogy tovább adjam a Karácsonyi üzenetet:
,,SZEGÉNNYÉ LETT ,HOGY MI MEGGAZDAGODJUNK "- szólt az ige első napja délelőttjén a 2 Kor: 9- ből.. Ha kivesszük a Karácsonyból a díszleteket és semmi sem marad , akkor vagy igazán szegény ! Éppen az ÚR JÉZUS akar meggazdagítani . Mi a szegénység ? Valljuk meg , hogy sokkal színvonalasabb életet élünk , mint 20-22  évvel ezelőtt: mégis többet panaszkodunk . Szegények vagyunk a szeretetben, a türelemben, a megbocsájtásban vagy a bocsánat kérésben . Szegények vagyunk az alázatban is és az idő beosztás területén sőt a békességben . Igazából szűkölködünk Isten dicsősége nélkül . A jó hír az, hogy Ő gazdag lévén szegénnyé lett értünk . Meg akar minket ajándékozni . Az ajándékkal két dolgot lehet tenni : elfogadni vagy elutasítani . Fogadd el és boldog leszel !

2012. december 24., hétfő

Karácsony 2012

,, Minden kedves olvasómnak kívánok Boldog Békés Karácsonyt ! "
Nem is reméltem,de hálás szívvel köszönöm Istennek, hogy én is részt vehetek az istentiszteleteken az imaházban. Reménységgel várom , hogy mit üzen majd nekem az Úr. Már ma este is nyertem üzenetet . Olyan jó világosságban élni !  300 éven keresztül Isten hallgatott, nem szólt az emberekhez . Nagy lett a lelki sötétség . És akkor az idők teljességében megjelent a Világosság : ,,Isten emberi testet öltött és megszületett , mint kis gyermek . El sem tudjuk képzelni mennyire megalázta magát egy istálóban  látta meg e földi világot. Ott ahol nem jó illat terjenget . Ő volt az első hajléktalan , mert : ...a rókáknak barlangjok van , az égi madaraknak fészkök ,de az ember fiának nem volt hová fejét lehajtani..."
Az volt a legnagyobb esemény ami az emberiséggel megtörtént , hogy lejött közénk az Isten az Úr Jézus Krisztusban . Ő tökéletes  ember lett , olyan mint mi de egészen  bűn nélküli . Ezért is lehetett Ő a Szabadító .Örömmel mondhatjuk Imánuel ami azt jelenti , hogy velünk az Isten. Megtapasztalhatjuk , hogy velünk van a betegségben , a gyászban ,minden gondunkban , mert Ő már nem egy kisgyermek , hanem hatalmas Úr !
Adjon az Úr sok-sok áldást mindenkinek továbbra is !

2012. december 21., péntek

Ha csendben lennél

Ha csendben lennél...lenne rá okod
Tán felfigyelnél, mint a pásztorok.
Ők hallottak és láttak , mert lehet
az éjszakában angyaléneket hallani
csak csendje kell hozzá,
mikor felülről jön az üzenet,
Mikor , Valaki nyitja füledet.
S az Ég , a Föld , a Lélek , az  anyag
beszélni kezd mind , vagy tiszta hangot ad.

Ha csendben lennél , szinte hallanád
a molekulák termikus zaját ,
Sőt hallanád - a földi zaj helyet
égi igét és angyaléneket ,
szívig érőt és csodálatosat
S véget nem érő ünnep jönne most !

           Füle Lajos verse

2012. december 3., hétfő

Advent 2012

Csodálatos hétvégénk volt. November 29-December 2.-ig evangélizáló alkalmaink voltak. Sok üdvös üzenetet hallhattunk.Mégis kiemelném a vasárnapot , amikor bemerítési ünnepélyünk volt délelőtt majd délután a városi Filharmónia termében zenés  igehirdetés. Szolgált a gyülekezetünk gyermek+ tini + ifjúsági csoportja és az énekkar . Igét hirdetett Révész Árpád magyarországi baptista regionális evangálista .
Köszönöm a jó Istennek, hogy én is részt vehettem ezeken az alkalmakon .Hálás vagyok különösen a négy drága fiatalért akik az Urat választották e világ helyet . És hála azokért a lelkekért akik döntöttek Krisztus Jézus mellett és elfogadták a megváltás  ajándékát. Megragadó volt számomra az az üzenet , hogy Jézus szeret téged úgy ahogy vagy , de jobban szeret téged , hogy úgy hagyjon ahogy vagy. Mi mind háttal születtünk Istennel . Meg kell forduljunk és a felkínált kimondhatatlan ajándékot fogadjuk el ! El is lehet utasítani , de azzal saját magunknak ártunk. Add át a szívedet Jézusnak és boldog leszel . Erről én is aki ezt  23 éves koromban megtettem ,bizonyságot tehetek. Nem vagyok tökéletes de a  Tökéletes Isten megváltott gyermeke . Ő hűséges , mert amit megígért azt beváltotta ,
.Szeretem Őt ! És te?

2012. november 26., hétfő

Családi vasárnap

Kedves alkalom volt tegnap a gyülekezetünkben , amikor együtt lehetett aki csak tehette meghallgatni Isten drága igéjét . Vendég testvéreink is voltak , egy házas pár Balatonszemesről Iványi Imre testvér és felesége. Testvérünk tartott előadást dél előtt az 1 Mózes 12: 10-17 alapján. Akkor is volt vándorlás élelem miatt akár csak napjainkban..Amikor még vándorolt Ábrahám , ahol megállt ott megépítette Isten oltárát. Majd mikor Egyiptomba érkezik és feleségét megkéri , hogy mondja hogy ő csak a húga, a szépségéért a Faraóhoz kerül és Ábrahámot meg ajándékozzák sok mindennel . De a Faraót sok csapás éri .Ő ráeszmél, hogy be lett csapva és vissza küldi Sárát a férjéhez és elküldik őket az országból , ahol már nem építette az Úr oltárát. Jól esik a feleségnek ha megdicsérik : a szépségét, a főztjét...
Dél után az 1 Sámuel 1 : 1-8 igéből szólt Iványi testvér. De előtte voltak bizonyságtevések és énekkari + zenekari számok. Az Úr azért gondolta ki a családi fészket , mert ott alakulhat ki egy szellemi antibiótikum. Mi van a házamban? Minimum ketten ott vagyunk. Azt mondta Isten : szerzek néki segítőtársat ,, hozzá illőt". Akkor mi a gond? Nem Egymáshoz kell hasonulni hanem Krisztushoz .Elkána neveazt jelenti tőle született. Anna volt az első felesége. Mivel meddő volt, a kor szelleme szerint vehetett magának még egy feleséget, hogy ne maradjon utódok nélkül. Ekkor lett felborulva a családi béke. Volt sírás, panaszkodás amit nem  vett észre a férj. Épp ezért  Anna egyedül imádkozik a templomban. Mi nők is vihetünk a lakásunkba : zúgolódást az anyagiakért , panaszkodást például az adók miatt,mondta a Iványi testvérnő olvasva a Nehémiás könyve 5.: 1-2. Bátorított a Filippi 2: 14-16 és a Példabeszédek könyvéből a derék asszony nevetve néz a holnapra !
Mi lesz velünk ezután?-kérdezte testvérünk.Vigyünk be a házba egy bárányt A Bárányt aki meghalt a mi bűneinkért.Segítsen az Úr Szent Lelke még többet érteni és gyakorolni a hallottakat!!!

2012. november 24., szombat

Péntek este

Köszönöm Istennek, hogy végre öt hónap után részt vehettem a péntek esti imaórán . Autóval vittek és hoztak, de megérte az áldozatot ( később vettem be az esti vízhajtókat) .
Nem vagy messze Isten országától , mondta az Úr a farizeusnak és most nekünk is. Az Úr Jézus a kérdésére válaszolva elmondta , hogy mi az első és legnagyobb parancsolt :,, Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből . A második hasonlatos ehhez : Szeresd felebarátodat , mint magadat." Ezek alapján hálát adtunk az Isten szeretetéért , aki  ott hagyva a menny dicsőségét emberré lett, hogy bűneinkért meghaljon és kibékítsen saját magával. Méltó Ő , hogy szeressük és szeressük embertársainkat is . Nagyon áldott imaóra volt.Segíts Uram naponta betelni veled , hogy szeressek úgy ahogy megérdemled !!!

2012. november 19., hétfő

Négy fiatal hazatalált

Nagy öröm érte gyülekezetünket és külön családunkat , mert négy fiatal közöttük egy unokánk megtért és erről bizonyságot tett . Ha az Úr is akarja December 2.-án bemerítkeznek. Én személyesen nem hallottam őket , mert a betegségem nem tette lehetővé , de olvastam amint bizonyságot tettek . Kérem a jó Atya oltalmát és áldását az életökre. Csodálatos dolog az amikor fiatalon követed az Urat . Sok-sok rossz dologból kimaradsz és rengeteg mennyei öröm ér . Adjon győzelmet az Úr a kísértések között : Kingának, Evódiának, Csongornak és Benjáminnak !
Dél után én is ott lehettem a gyülekezetbe . Sok szép átélést mondtak el akik felszólaltak. Az énekek is felemelőek voltak . különösen a ,, Bűnömet elvette Jézus..." kezdetű ének . Majd Igei üzenetet hallhattunk arról , hogy: Ki lehet Jézus igazi tanítványa ?

2012. november 5., hétfő

Nemzetközi Baptista Nöi Imanap 2012


Minden November első hétfőjén a Föld bolygónkat világszerte átkaroljuk imában.
Ezen az esős Novemberi napon is szép számmal érkeztünk az imaházba képviselve minden korosztályt : lányok , asszonyok .
Szeretettel köszöntött gyülekezetünk pásztora Szücs Sándor testvér és imára buzdított az 1 Királyok 18 : 42-46 igeversekkel , még megemlítette , hogy az angyalok össze gyűjtik arany poharakba és az Atya elé viszik jó illatként a mi imáinkat is. Ezek után 4 lány beszélt a föld részekről röviden az ottani problémákról és külön-külön imádkoztunk azokért. Közben énekeltünk is . Most éppen egy szívemnek oly kedves éneket : Szánj időt imára...H H 658 . Ezután Kovács Jutka hívta fel figyelmünket a helybeli imatémákra és ezekért is imádkoztunk . Barta Ibolya testvérnő ismét elköszönt ,gyermekeihez repül a tengeren túlra .Oltalmazza meg az Úr! Végül Vékás Erzsike testvérnő beszélt a fő témáról : ,, Lépésben a Lélekkel örömben. " Egy néhány dolog aminek örvendhetünk még akkor is ha nehézség , próba ér minket :
1.) A megtalálás öröme - az elveszett drakma, a tékozló fiú ...
2.)A kijelentés öröme-az Isten beszéde fölötti öröm
3.) Az új név öröme
4.)Az igazak reménysége öröm- a reménység öröme
5.)A szolgálatnak öröme - a jól tevés öröme
6.)Az engedelmességnek is van öröme -40. Zsoltár.
7.) Az aratók öröme - 1 Thessalónika 2: 19-20.
Az Úr megváltottai megtérnek és örök öröm lesz fejükön és eltűnik fájdalom és sóhaj.
Az öröm ragadós!
Én szívből köszönöm, hogy gyengén is de ott lehettem ezen az alkalmon .

2012. október 29., hétfő

Hálaadó nap 2012

Október 28.-án hálaadó napot tartott gyülekezetünk.
Most az én drága testvérnőm , nagybátyám felesége gondolatait szeretném először leírni amit ő megosztott a Facebook-on. : ,, Hálás vagyok, hogy ad az Úr erőt ápolni férjemet , (már ötödik éve le van bénulva) hála, hogy el tudok jönni az imaházba ." Sokaknak ez olyan természetes , mintha ez nekünk járna! És mennyi minden van amit mi magától érthetően várunk . De amikor lever egy betegség és hónapokon át ,,csak" az Interneten keresztül hallasz vagy legjobb esetben látsz is Istentiszteletet , akkor nagyon hálás vagy amikor ott lehetsz, ha csak egy alkalommal is a gyülekezetbe . És már csak azon jár az eszed, hogy minél többet elsajátíts az üzenetből . Ezeket személyesen átélem . Nagyon sok mindenért hálás vagyok az Úrnak én is.Nehéz elhinni , de hálás vagyok a megpróbáltatásokért , a betegségemért és persze a kezelő orvosomért és a gyógyszerekért , az én hűséges férjemért családomért akik vigyáznak rám , Márta lányomért aki minden alkalommal elvisz a határon túlra a kórházba . Köszönöm az imádkozó sereget és az ima meghallgató drága Urat !!! Hála az örök életemért és a mindennapi gondviselésért ! És nem lehet mindent felsorolni...De hála , hála , hála. Ámen!

2012. október 23., kedd

Neve nincs kislány

Annyira megragadó volt számomra a fent említett kislány , akiről a Királyok második könyvében olvasunk , hogy itt motoszkált bennem érdemes róla írnom . Borzási Márta testvérnő beszélt róla a Női konferencián .Nem tudjuk hány éves volt amikor elrabolták az arámok , de ő nem volt bosszúálló mert szerette volna, ha meggyógyul Naamán akinek szolgált. Árasztotta a jó illatot a fogságban is . A szülők akik felnevelték olyan meggyőződéssel beszéltek Elizeus prófétáról , hogy a kislányuk hitte amit róla mondtak . Az illatozás a nehéz időben mutatkozik meg. A jó illat terjed úgy az ellenség felé ,mint a barát felé. Mi Krisztus jó illata vagyunk!

2012. október 15., hétfő

Jó illatként a világban

Lányok asszonyok konferenciát tartott 2012  Október 13.-án a Szatmárnémeti gyülekezet.
Mint a szomjas föld amely nem kapott esőt már közel négy hónapja, úgy vágytam , hogy én is ott lehessek a testvérnők között. Hajnalban keltem fel , hogy a reggeli vízhajtó elvégezze a hatását. Márta lányom értem jött autóval és 10  órától én is ott lehettem .  Nagyon sok áldásban volt részem . Kiss Juhász Vilmosné Annamária tartott előadást 3 téma körben :: 1.) Jó illat Isten előtt , 2.) Jó illat az Úr népe között , 3.) Legyünk jó illat a világban . Akkor leszünk jó illatot árasztók Isten előtt ha : kedves áldozattal áldozunk ,a
 töredelmes és bűnbánó szív , ha ruháink mindig fehérek megmosva a Bárány vérében . Legyünk jó példák az Úr népe között , lelkiismeretünk legyen tiszta . A szépségünk : ,, A szelíd és csendes lélek.." Teljünk be az Isten igéjével , akkor azt árasztjuk a környezetünkben is. Ne panaszkodjunk! Legyünk mindig megelégedettek ! A teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Ne szégyeljünk bizonyságot tenni a mi Urunkról . Árasszunk jó illatot az üdvözülők és az elkárhozók között !!!
Sok szép bizonyságot halottunk arról , hogy ki hogy élt meg egy-egy élet helyzetet : például nem ment férjhez , hamar özvegy maradt e kisgyerekkel, vagy nem született gyereke stb.
Délután is volt egy előadás Borzási Márta részéről . Fontos hogy milyen ,,illatot" adunk át a családban gyermekeinknek , mert azt fogják ők is tovább adni. Sok minden volt még , remélem a Szetlélek eszünkbe juttatja alkalmas időben és erőt ad megélni amit tanultunk !

2012. október 11., csütörtök

Mütét után

Hála az Úrnak, Tivadart  megműtötték és ma haza is hozták. Még nem láttam de beszéltem vele telefonon . Minden jól sikerült , egyenlőre nem járhat csak járókeret segítségével 4 hétig, aztán azt mondták az orvosok, hogy önállóan fog járni. Reméljük a legjobbakat. Köszönet minden imatámogatásért. Most is bebizonyosodott, hogy : ,,igen hasznos a szentek buzgóságos könyörgése ! " Áldott legyen az orvosok mellet az Orvosok Orvosa!!!

2012. október 2., kedd

Tedy

Nagyon kedves és érzékeny szívű a 9 éves drága unokám. Sajnos Október 9.-én mind két csípőjét meg kell műteni a Debreceni kórházban. Kedves olvasóm, ha teheted támogass imában bennünket. Az eddigi  imákat is nagyon szépen köszönöm.Megtapasztaltam, hogy igen hasznos az orvosok orvosát kérni, Ő a mi gyógyítónk! Isten áldását kérem olvasóimra. A teljes neve unokámnak : Seletye Tivadar.

2012. szeptember 17., hétfő

Jób könyve

Ez a délelőtti sorozat , nekem most nagyon sokat mond. Hálásan köszönöm azoknak akik tanítottak ebből az igéből és aki már ma lehetővé tette, hogy meghallgassam. Mindig is tudtam, de most megerősített az Úr , arról hogy nem minden esetben büntető szándékkal szenvedünk. El sem képzeljük, mondta a 70.-es években egy egyetemista ifjú testvérem (B. Zoltán), aki Bukarestben tanult , hogy milyen erők harcolnak ellenünk, de az Úr kézben tartja az eseményeket . Mindig tapasztaltam, hogy ez így van! Köszönöm Istennek, hogy én rám is vigyázz és te rád is vigyázz, hogy a mi Istenünknek örömöt szerezzünk azzal, hogy Ő tudja, hogy mit cselekszik és nem fog sokáig a kísértő kezében hagyni! Dicsőség Neki!!!

2012. szeptember 12., szerda

Békességre tanitasz

Sok szép üzenete volt  az Úrnak számomra , ezen a .héten . Mind közül a legtöbbet az Ézsaiás könyve 53 : 3-5 versei mondtak, amit hétfő olvasott Szücs testvér . Ezek az igék segítettek a megtérés útján: és most is erőt merítek általa. Ami még volt? a tegnap megemlékeztünk arról a 41 évről? amin Isten vezetett. Nem volt torta, mint máskor, hiszen én kórházban a férjem Szatmáron . Csupán este térdre hullva magasztaltuk az Urat , de ez csodálatos és egyszerű volt.Nagyon rá vagyunk utalva egymásra, különösen én. Köszönöm az Úrnak , hogy ilyen áldott férjet adott nekem és drága segítőkész gyermekeket!

2012. szeptember 9., vasárnap

Én nem tudom

Vissza gondolva az elmúlt közel három hónapra, amióta megbetegedtem, egy ének töredéke cseng a fülemben és a szívemben :,, Én nem tudom mit akarsz én velem,
                                         Én nem tudom mi a célod velem,
  Nem biztos, hogy pontosan  emlékszem a szövegre. Egy dolog biztos, hogy Isten szeret és értem áll Golgotán a kereszt és Ő tudja mit miért enged  meg az életemben. Ezért  hála van a szívemben.

2012. augusztus 26., vasárnap

Folytatása az előző bejegyzésnek

Nem lehet röviden le írni azt a sok jót amiben Isten részesített amióta a Szatmárnémeti Gyülekezet tagja lettem.. Ez egy nagy szerető család , ahol mindenki megtalálja a helyét.Nagyon szeretek énekelni, ezért amikor az 5 gyerek akkora volt, hogy én is részt vállalhattam az énekkar szolgálatában örömmel tettem.Emlékszem a missziós utakra Magyarországon és itt Erdélyben. Milyen jó volt felüdülni egymás hite által.Még van egy drága élményem, az a közel 20 év amikor megengedték a Női kör látogatását az idősek otthonába. Hogy vártak a drága betegek. És átéltük azt az igét, hogy : ,, Aki mást felüdít , maga is felüdül ." A végére hagytam, pedig a legtöbbet érdemelnek lelkipásztoraink akik már az Úrhoz költöztek. Addig míg ide nem költöztünk soha sem hallottam olyan élő tanítást az igéből. Akik már itt születtek talán ezt természetesnek veszik, pedig ez nem így van. Ó de jó lenne, ha  nem csak múltja , hanem a Szent Lélek által megáldott jövője is lenne gyülekezetünknek. Imádkozzunk ezért és bízunk a mi Istenünkben. Ámen!

2012. augusztus 23., csütörtök

1912-2012

Felemelő érzés meghallgatni és szemelvényeket nézni gyülekezetünk 100  éves múltjáról .
Mi éppen holnap lesz 38 éve, hogy ide költöztünk Resicáról. Azóta vannak emlékeink ebben a gyülekezetben. Mivel az ez évi Mottónk is ez  ,,Emlékezzetek, és teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. 4 Mózes 15: 40. " Nekem is van mire emlékezni és hálát adni. Még nem tudok sokáig a számítógép előtt ülni de röviden emlékezem. A legdrágább emlékem az amikor 1975 Januárjában Isten engem is újjá szült. Aztán az a sok- sok kegyelem amit a lelki nevelésemhez használt az Úr, a gyerekeimmel együtt töltött esték, hiszen férjem legtöbbet vagy dolgozott vagy a gyülekezet ügyeit intézte (25 évig volt a gyül. vezetőségébe). A Női kör hétfő esténként is nagyon áldásos volt.Soha nem felejtem el azt az anyák napját amikor több fiatal átadta életét Krisztusnak közöttük volt az én Róbert fiam is. Nem lehet elfeledni a testvérek értünk mondott imáit amikor betegség , baleset ért minket. Most itt meg is állok. Mindenért az Úré legyen a dicsőség!!!

2012. augusztus 16., csütörtök

100 éves Jubileom

Köszönöm, hogy valamit már láthattam ,, utólag" a Gyülekezetünk ünnepéről. Nem lehettem ott , mert akkor voltam a legbetegebb. Éneklem én is meggyőződéssel , hogy :,, Köszönök most minden napot amit eddig adtál..." Meg vagyok győződve, hogy semmi sem történhet velünk amit Isten ne engedne meg a javunkra, még ha most nem is értjük. Áldott legyen mindenért az Úr neve!

2012. augusztus 7., kedd

Sajnos

Reménykedtem, hogy gyógyulásnak indult a testem, de sajnos ismét nagy a hasam, tovább kell menjek egy más orvoshoz, pedig nagyon diétázom és az előírt gyógyszereket is rendesen beszedem. Várom az Úr kegyelmét és gyógyítását, mert nehezen viselem, hogy semmit sem dolgozhatok. Köszönöm mind azoknak akik tovább imádkoznak értem. Mindenkinek jó egészséget sok-sok erőt túlélni ezt a nagy meleget és akik dolgozhatnak jó kedvel tegyék, mert ez senkinek sem árt aki egészséges. Áldjon meg mindenkit az Úr Jézus!

2012. augusztus 4., szombat

Struccpolitika

Most, hogy többet olvashatok, rá akadtam egy írásra amit szeretnék másokkal is megosztani.
Azt mondják. ha a strucc veszélyt észlel, a homokba dugja a fejét , mert azt hiszi, ha nem lát senkit őt sem látja senki. Hogy lehet ilyen buta!- De nem használnánk olyan gyakran ezt a kifejezést, ha mi emberek nem viselkednénk néha a strucchoz hasonlóan. Éppen amikor az élő szent Istenről van szó, folytatnak egyesek struccpolitikát.Azt állítják, Isten nem létezik, csak mert nem látják, és ha mégis létezne, úgysem vesz róluk tudomást.
A Biblia azonban mást mond:,, Mindenen rajta tartja szemét az ÚR, a gonoszokat és jókat egyaránt figyeli". Isten tehát lát bennünket, még ha mi nem is látjuk Őt. Azonban kijelentette magát Fia , Jézus Krisztus által, aki itt élt egykor mint ember.
Nincs értelme továbbra is a homokba dugni a fejünket.Sokkal jobb, ha hiszünk Istenben és mindabban, amit a Biblián keresztül közöl velünk. A Bibliában például ez van :,, Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet."( Lukács 19 : 10).

2012. augusztus 2., csütörtök

Jobban vagyok

Hála az Úrnak ma már jobban vagyok, még gyengén de érzem , hogy erősödöm  Biztató igéket kaptam :.. én az Úr a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj én megsegítlek! Ézs. 41:13 .Úgy örvendek, mert Sipos Timea is erőt merített ebből az igéből és engem is ezzel biztatott.
Mennyire nem értjük az Úr útját, tervét velünk.Most leginkább Timeára és családjára gondolok.Amíg én kórházban voltam a Sipos családot nagy próba érte: a villám bele csapódott az asztalos kis gyárba és az teljesen leégett, több kész bútorral , minden gép, irodai berendezés.Egy szóval minden.Az Úrban bíznak ők is és reméljük, hogy hamarosan jön a Biztosító is,(már jöhetett volna) és rendeződnek a dolgok, hisz sok ember munkahelye forog kockán. Ismét csak azt mondom, hogy Isten szeret, még akkor is, ha nehézségeket élünk át.Hordozzuk imában a Sipos családot, mert ez jó dolog!

2012. július 28., szombat

Itthon

Isten kegyelméből haza jöttem a kórházból. Sok-sok kivizsgálás után vagyok, a víztől is megszabadítottak és megkezdték a kezelést, most már itthon gyógyulok.Minden olvasómat köszöntöm és köszönöm szépen az értem mondott imákat. Velem volt az Úr és ma is azt mondom , hogy Ő az én gyógyítóm és felhasználta a legjobb orvosokat, akikért továbbra is imádkozom. Áldásos hétvégét mindenkinek!

2012. július 20., péntek

Isten Testre Szabott Terve Az Életedre

17.-én a fent említett szavakkal olvastam üzenetet a ,, Mai Ige" áhítatból. Akkor még nem tudtam, hogy a Hematológián milyen lesz a dr, professzor úr megállapítása: hematológiai szempontból minden eredmény jó , ez most belgyógyászati eset. Haza jöttünk Kolozsvárról és másnap a családi orvos elküldött egy eddig  ismeretlen orvoshoz aki beutalt Kolozsvárra egy másik orvoshoz, akit szintén nem ismerünk, de az Úr aki testre szabott tervet készített elő , ismer minden embert. Áldom az Urat aki a legjobbat akarja nekem és minden embernek, hisz úgy szeretett, hogy életét adta értünk. Hiszem, hogy meggyógyulok, ha ez a terve velem, de legyen meg mindenben az Ő akarata! Köszönöm, hogy sokan imádkoztok értem!

2012. július 14., szombat

Kórházba készülök Kolozsvárra

Hetek óta nincs változás az egészségem romlik. Víz van a hasüregemben és bár 3 vízhajtót is szedek naponta. mégsem nem vagyok jobban, sőt legyengült a szervezetem. Remélhetően kedden az-az 2012 Július 17.-én fekszem be a kórházba. Ha bele férek a szeretetekbe, kérlek imádkozzatok értem. Én továbbra is bízok az Úrban, mindenek előtt Ő az én gyógyítóm. Áldjon meg minden olvasómat az Úr Jézus Krisztus!

2012. július 4., szerda

Kánikula 2012

Mindennek rendelt  ideje van, még ennek a nagy melegnek is. Az elmúlt éjjel volt a lakásunkban az idei legmelegebb 30,5 fok. Nem is lehetett aludni csak hajnal körül amikor ,, csak" 29 fok volt! De el fog múlni ez a hőség, most van aminek használ, jobban érik a paradicsom és más zöldség vagy gyümölcs. Áldott legyen mindenért az Úr neve.
Most szeretnék megemlékezni arról is, hogy Isten adott nekem egy hűséges szerető férjet, akinek július 2.-kán volt a születés napja. Én éppen orvoshoz voltam rendelve és így egyszerűen ünnepeltünk, emlékeztünk Isten hűségéről és gondviseléséről. Mind az 5 gyerekünk köszöntötték sőt az unokák is. Csodálom a jó Isten szeretetét amivel hordozott minket átsegített baleseteken erőt adott elviselni betegségeket és most sem hagy el, mert ma azt ígérte, hogy: ,,Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján...Zsoltárok 23:6. Bízzál az Úrban én lelkem és el ne feledd mennyi jót tett veled !!!

2012. június 26., kedd

108. zsoltár

Értékeljük a reggeli  órákat a napi életünkben.
  Azt az időt amit korán reggel Istennel tölthetünk semmi nem pótolja. Saját tapasztalatból is tudom, de a vasárnap délelőtti igehirdetésben is erről volt szó. Ha időt töltünk csendben a jó Isten előtt: Ő ad készséget, örömet szolgálni Istenünket. És nem csak, hanem győzelemre vezet, bűnbánatra késztet amikor megalázkodik az ember és kész imádni Istent és imádkozni nem csak saját magáért és szeretteiért hanem másokért is. Van ennek a csendességnek három nagy ellensége: a zaj, a rohanás és a tömeg. Megéri mégis a korán kelés, nagy áldás származik belőle. Érdemes kipróbálni aki még nem tette.

2012. június 22., péntek

Gondolkodó

A Romániai Magyar Baptisták Júniusi ,, Szeretet" lapjában találtam egy számomra nagyon kedves írást dr. Szebeni Olivér tollából. Néhány sort idézek belőle. ,, Amikor az ember számolni kezd Istennel, törődik az Ő véleményével. Feleszmél amikor Isten megállítja valamilyen módon. Hatni kezd a mennyei szorzótényező. Elég lesz a kevés. Mindent hálásan fogad Istentől. A haszontalan dolgok vásárlására többé nem érez kényszert. Vasárnapjait nem kutyasétáltatással, gépkocsija javításával, vagy szupermarketben bámészkodással tölti, hanem alig várja az alkalmat, amikor Isten házába mehet és hasonló gondolkodású társaival áldott közösségben dicsőítheti Istent. Olyan személyesen szól hozzá Isten igéje, mintha egy mennyben megírt levél borítékját bontaná fel. Minden probléma megoldása egyszerűen kibontakozik előtte. E sorok írója koros ember. Egész életét az élő hit és a bibliai tudományok ismeretének szentelte. Kisgyermek korában lépte át Isten házának küszöbét először az édesanyjával. Az édesanyja haláláig. a fia a mai napig sem maradt el Isten házától és népétől. Most boldog Istenben. Emlékeiben felcsendül az egyik gyermekkori ének részlete:
         ,,Jézus szeret engemet,
          A Biblia mondja ezt..."

2012. június 18., hétfő

Kánikula

A sok esős-napos idő után megérkezett a nagy meleg. Még az egészséges embert is megviseli, hát még azt aki beteg. Nagy volt a szívünkben a vágy mamikámmal együtt és ha taxival is de eljutottunk az imaházba délelőtt. Sok áldásban volt részünk. Gyermek bemutatás is volt és egy Kárpátaljai lelkipásztor testvér bemutatta az ottani missziót és szólt hozzánk általa az Úr. Imádkozzunk a Kárpátaljai emberekért és, hogy küldjön Isten több lelki munkást oda is, mert az aratni való sok és a munkás kevés. Áldja meg az Úr, mindazt aki ráhangolódik erre a felhívásra!

2012. június 11., hétfő

Hála az Úrnak!

Köszönöm szépen mindenkinek, aki értem imádkozott. Az Úr átsegített a nehezén a szervezetem kezdi megszokni a gyógyszert és jobban vagyok. Édesanyám is vissza érkezett. Nem bízom el magamat, próbálok többet pihenni és vigyázni amire kell és ha rám gondoltok továbbra is kérem, hogy imádkozzunk egymásért, mert igen hasznos ez. Áldott hetet mindenkinek! Sok sikert az éretségízőknek a vizsgákhoz!!!

2012. június 9., szombat

2012-es Női konferencia

Nagyon vágytam és be is jelentkeztem a Hargitai Táborban megtartandó Női Konferenciára. Már a helyem is le volt foglalva, de ahogy az Ige mondja: ,,ha az Úr is úgy akarja...." Isten döntése most az volt, hogy itthon kell maradni. Örvendek, hogy valaki akinek már nem lett volna helye elfoglalhatta az enyémet. Imádkozom hogy az Úr jelenlétét tapasztalják meg a résztvevők és lelkiekben meggazdagodva térjenek haza.

2012. június 1., péntek

Reménység Fesztivál

Egy óra múlva megkezdődik Budapesten a ,,Reménység Fesztivál". Nagyon szívesen én is oda utaztam volna, de sajnos az egészségi állapotom megakadályozott ebben. De imában támogatom, ha te is teheted kérlek társulj hozzám. Megtekinthető az oldal a ,, www.remenysegfesztival.hu-" Itt többet meg tudsz róla.

2012. május 28., hétfő

Pünkösdi áldás

Hálás vagyok az Úrnak, hogy a Vasárnapom gyógyszer szüneti nap és örömmel indultam a gyülekezetbe. Már a délelőtti alkalmon sok áldásban részesültem.Milyen nagy kegyelem az, hogy az Úr Jézus mielőtt a mennybe vissza ment megígérte az öveinek, hogy elküldi a Szent Lelket Isten harmadik személyét és beváltotta ígéretét. Ne legyünk árva keresztyének vegyük igénybe Isten Szent lelkét. A Szent Lélek munkája nagyon sok oldalú. Egy ember sem tökéli el magában, hogy Isten ellensége lesz, de elsodródhat Tőle.A megoldás az: ,,Térjetek meg bőjtölésel, kesergéssel és sírással is.Bár találna szíven minden imaóra, bibliaóra és igehirdetés.
Hétfő délután is elmehettem az imaházba.Az Úr a Lélek egységét magyarázta testvérünkön keresztül.Ha ápoljuk az Úrral a közösséget, törekszünk a szentségre és ápoljuk a testvérekkel is a kapcsolatot akkor munkálja a lélek az egységet. Aki az Úr gyermeke az megérzi amikor valaki megszólal, hogy lélek által szól vagy az övét mondja. Munkálja az Úr a szívünket, hogy szeressük egymást és komuníkáljunk egymással, bátorítsunk ha arra van szükség de intsünk is mindent megmentő szeretettel.
Uram segíts meg engem is, hogy ráérezzek testvéreim szükségére és építsem az egységet!

2012. május 27., vasárnap

Meglátjuk csodatetteit

Ránk bármennyi próba zuhan,
mindnek mértéke, célja van.
Megmérte a leghívebb kéz.
Kipróbált mindent, mi nehéz.

Utunkat elrendelte már.
Kapukat zár, kapukat tár.
Mindig szent arca ragyog ránk.
S fénylik legmélyebb éjszakánk.

A sötétbe Ő jön velünk.
Harcunkba Ő békénk, jelünk.
Mellénkáll, őrtállni segít.
S meglátjuk csodatetteit.
     németből fordította Túrmezei Erzsébet

2012. május 20., vasárnap

Beszél a Lélek

Próbálkoztam azzal, hogy betegen (nehezen tudok ülni) mégis eljutottam dél előtt az imaházba, ki is kellett menjek kissé rosszul lettem de az igehirdetésre vissza mentem. Köszönöm az üzenetet aminek a lényege, hogy beszél a Lélek: 1.) írott formában, a biblia olvasása által,, 2.) felkiált a lélek a mi lelkünkkel együtt, hogyha Isten gyermekei lettünk,, 3.)bizonyságot tesz a belső bizonyosságról, ha űdvöségünk  van,,3.) amikor a teremtet világ kesereg és nyög a Szent Lélek is harcol és könyörög bennünk. Jaj nekünk ha a lélek elhallgat! Meg ne szomorítsuk Isten drága lelkét!
 Dél után nem mertem menni a gyülekezetbe, de láttam és örvendek a Zilahi tv közvetítésének. 5 lélek tett bizonyságot a megtéréséről és jövő vasárnap alámerítkeznek. Áldja meg őket és tartsa meg az Úr!

2012. május 17., csütörtök

Jó az Úr!

17 évvel ezelőtt 1995-ben nagyon beteg lettem. Kolozsvárra érkeztem, sok-sok keresés után megtalálták a betegségem okát: orvosi nyelven Budd Chiári szindroma és Policitemia Vera Rubra. Megmagyarázom: a májam megnagyobbodott és a lépem is, a véremben a trambociták ,,ötszörösére" szaporodtak és a májban a fő artéria elzáródott ezért nem volt máj működés és kezdett víz gyűlni a szervezetemben. Műtétet javasolt a profeszor úr aki kezelt így  elküldött Budapestre. Ott rendelt számomra az Úr egy csodás belgyógyászt aki gyógyszeres kezeléssel segített rajtam, persze állandó orvosi felügyelet alatt voltam. Rendszeresen szedtem az előírt gyógyszert. Sok változás volt az életemben e miatt ide jártam Szatmárnémetibe egy Hemetológushoz , ő is ki írta a gyógyszert és jól is voltam, csak sokkal többet kellett volna pihenni. Két évvel ez előtt abba hagyatta az orvos a gyógyszer szedését, mondva, hogy elég jók a vérvizsgálat eredményei. Az utóbbi időben több minden jelezte, hogy valami baj van, végűl  ismét kezdett a hasam nőni. Sürgősen orvoshoz fordultam aki több féle kivizsgálásra küldött, még Kolozsvárt is javasolta és sok-sok pihenést. Ezért kellett édesanyámat elküldeni a testvéremhez, ő vágyott is már hiszen egy évvel ezelőtt volt ott egy kis időre. Remélem hamar meggyógyulok és vissza jöhet, mert már hiányzik. Legyen meg mindenben az Úr akarata.

2012. május 6., vasárnap

Édesanya

Édesanyának lenni nagy kiváltság de nagy felelőség is.
Ezeket a dolgokat kezdem látni és tapasztalni amint idősödöm. Örvendek, hogy tőlem sokkal fiatalabbak is így látják ezt a dolgot. Sok áldásban részesített az Úr a nap folyamán és bár vegyes érzelmekben éltem meg, mégis azt mondom: Áldott az Úr akié minden dicséret és dicsőség !
Még az a kegyelem is megadatott nekem, hogy a 84.-dik évében velem, velünk lehet édesanyám.
Ami leginkább megvigasztalt az a fiatalok szolgálata volt. Mivel fő állású édesanya voltam és kevés időt töltöttem más munkahelyen ezért nem jár nekem semmi nyugdíj. De az Úr nem hagy el, Ő mindent tud és lát és Ő az én gondviselőm. Még volt egy kedves meglepetésem: Karcagról érkezett. A két drága lány unokánk versel és énekkel köszöntöttek az interneten keresztül.Mindenkit akiket nékem adott az Úr, köszönöm !
Áldd meg Uram őket, hogy ,,Szülők és gyermekek mind menyben legyenek!"

2012. május 4., péntek

Anyák napjára

   ,, Minden kedves édesanyát, leendő édesanyát és nagymamát nagyon sok szeretettel köszöntök!"
 Áldott az Úr, aki az igazi Édesanyákon keresztül bemutatja a szeretetet.Övé legyen minden dicséret !

2012. május 2., szerda

Zenés tavaszi Istentiszteletek

Április 26-29 között megtartotta gyülekezetünk a már rendszeresé vált tavaszi evangélizálást.
Meghívott lelkipásztor id. Veres Ernő testvér szolgált minden alkalommal. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy betegsége ellenére vállalta a hosszú utazást és a szolgálatot. Az énekek felkészítettek az ige befogadására és remélem annak megtartására is. Egy biztos nem tér vissza üresen, így mondta az Úr.
Egy néhány gondolatot megosztok. Isten mindent tud rólunk és Ő a legnagyobb. Nem szorul bizonyításra: Ő mindig volt, van és lesz. A testi születés is csoda de a lelki születés még nagyobb csoda. Amikor Jézussal találkozunk az nem véletlen. Az Úr észre veszi ha az ő tanítványai szomorúak és megadja a megoldást: vissza térni ,,Jeruzsálembe". Vasárnap délután a Városi Filharmónia termében volt az együttlét . A zsúfolásig megtelt teremben megszólalt a Kolozsvári ,,Kvint együttes",majd Veres testvér hirdette Isten drága üzenetét, amiből idézek: Az egész emberiség kudarcban van! Van szabadulás, van kivezető út a kudarcból. A megoldás az Úr Krisztus Jézus. Aki őt befogadja és követi az akaratát annak az élete jó irányt vesz és mennybe ér. Ámen!

2012. április 25., szerda

1970-2012

Eltemettük Barnát, aki októberben lett volna 42 éves. Minden bánatunk és szomorúságunk e korai halál miatt, enyhülést kapott Isten drága igéje hirdetése és hallgatása által a virasztáskor és a temetésen is. Nagyon szívhez szóló volt sz üzenet azon lelkipásztorok által akik ismerték Barnát, mint Isten keresőt és megtalálót, megválltottat az Úr Jézus érdemében. Elmondták, hogy adatott neki az a kegyelem, hogy elkészüljön az Úrhoz menni.Az elválás fájdalmas nekünk akik itt maradtunk, különösen feleségének akivel alig élt 7 évet boldog házasságban és édesanyjának aki nagyon szerette őt. Ez kissé enyhülést nyert látva azt a nagy embertömeget akik részt vettek ezeken az alkalmakon: rokonok, barátok, a község népe minden nemzetből és vallásfelekezetből és hittestvérek nagyon sok helyről. A Paptamási fúvós zenekar, az összevont énekkar az 5 lelkipásztor szolgálata próbált osztozni a fájdalomban. Adjon az Úr  vigasztalást és mindenkinek őszinte elgondolkodást azon, hogy milyen rövid is e földi élet.Használjuk ki a kegyelmi időt a mi lelkünk üdvére és sok  embertársunk javára, ahogy Barna is tette!

2012. április 22., vasárnap

Légy telve örömmel

Ma amikor nagy szomorúság ért, elgondolkodom ezen a felhíváson, ami a délelőtti üzenetben volt. A János ev. 16: 16-33 alapján üzente az Úr, hogy örömre lettünk teremtve és ez az öröm a hitből táplálkozik. Van bennünk egy ilyen lelkesedés még akkor is ha szomorúság ér. Most egy ilyen szomorúság ért. Az este azt a hírt kaptam, hogy az első unokatestvérem TÓTH BARNA agyhalált szenvedett, éjjel 2 órakkor pedig a szíve is megállt. 41 évesen itt kellett hagyjon egy drága feleséget és egy 4 éves kisfiút. Egy dolog vigasztal bennünket, hogy az Úrban halt meg. Vissza térve az igére, majd örülni fogunk amikor az Úr Jézus vissza jön. De addig is örülhetünk az imamaghallgatásnak is.Tudom, hogy nehéz megérteni minek is lehet mindenkor örülni. Igazán az érti akit Isten kegyelme megtalált és elfogadta a megváltás ajándékát és ezt mindenki számára lehetővé teszi az Úr. Meg kell ragadni Őt és boldoggá teszi az életünket.Áldott legyen az Ő neve!

2012. április 16., hétfő

Vasárnapi gondolatok

Minden együtt töltött alkalom a gyülekezetben nagyon áldásos számomra.Mégis a délelőtti áldásokból osztok meg néhány üzenetet. A bibliaórán hallottunk arról, hogy fel kell készülni az üldöztetésre, erről először az Úr Jézus beszélt amint olvashatjuk a János ev. 15: 18-55,  és a 16: 1-4. Majd az igehirdetéskor Szücs testvér a Lukács ev.6:43-46 alapján az ,,Árulkodó szavainkról"  beszélt. Elmondta , hogy szavaink sok áldást közvetíthet, de ölhet is. Nagyon fontos az értelmes és teljes beszéd (nem a rövidítések). Aztán olyan szavakat kell használni amit az emberek megértenek. Isten , minden kimondott szóért, beszédért ítéletre fog hívni. Azért, hogy beszédünk jó gyümölcsöt teremjen fontos,hogy: 1.) hittel teljes legyen, 2.) értelmes legyen, 3.) szentség vagyis tisztaság jellemezze, 4.) kell a megelégedett szív. ,,A szív teljességéből szól a száj!" A felsoroltak mind gyümölcsöt teremnek, még pedig: az igazság, a szeretet, a mások számára hasznosság gyümölcseit. Figyeljek arra is, hogy bölcsen nyissam meg a számat. Akkor szóljak amikor ideje van és ne a hibákat lássam csupán, hanem a megoldást is. Nekem még kell növekedjek ezen a téren is, bízom Isten segítségében.

2012. április 10., kedd

Húsvét 2012

Feltámadt az Úr!
Sok-sok üzenete volt Istennek a számomra. Mégis egyet ragadok ki azok közül. A János Jelenéseiről írott könyv 1:9-18 ,,Megrendítő találkozás" -ról van szó ebben az igerészben. Az üzenetet Vékás Benjámin által küldte az Úr.Testvérünk beszélt a találkozás előzményeiről. János az Úr Jézus tanítványa az Úr nevéért lett száműzve a Pátmosz szigetére, ott jelenik meg neki az Úr ,,a hét első napján", mert akkor gyűlnek az Úr házába az Övei is. Olvasóm, te hol töltöd a Vasárnapot?! Az Isten Fia hatalmasan jelenik meg, dicsőségesen és Ő ma is jár a gyertyatartók között.Mikor kerültem bele az Ő szentségébe? Ő kész megtisztítani és helyre állítani, de nem mehetek Ő elé büszkén, ki vagyok módon.Az ő jelenlétében meg kell alázkodni. Az ilyen tanítványt érinti meg és mondja neki :,,Ne félj, mert veled vagyok, hisz Én vagyok az Első és az Útólsó, halott voltam de ime Élek !" És Ő az aki megbátorít minden élet helyzetben mindenkit. Sokszor az Úr a leg lehetetlenebb helyzetben ad megbízást feladatok elvégzésére. Legyünk készek az Ő számára. Megrendítő találkozás volt, mégis benne volt az Isten kegyelme. Hála Neki érte!

2012. április 7., szombat

Nagypéntek 2012

Végig kísérve Krisztus szenvedéseit, megállok a kereszt előtt és hálát adok azért a fényért amely rám is árad. Téged is biztatlak kedves olvasóm, hogy állj meg te is és bármilyen ember vagy téged is bevilágít a Krisztus keresztyének fénye. Ha meglátod Őt a szenvedőt ez ad hitednek új erőt. Bízom benne, hogy más ember leszel, mert kőnél keményebb volnál, ha itt meg nem indulnál. Nekem a kereszt beszél mély alázatról, Isten szeretetéről, megbocsájtásáról. A Krisztus keresztjéről árad a fény és megtanít arra is, hogy  hogyan kell helyesen meghalni persze aki helyesen is élt: ,,Atyám a Te kezedbe teszem le a lelkemet!" Milyen jó, hogy tudjuk, hogy meghalt értünk az Úr Jézus! Hiszel-e benne???

2012. április 1., vasárnap

Virágvasárnap

Imaházba igyekeztünk ezen a hűvös reggelen. Jó meleg fogadott és kedves igei üzenet már az imaórán: Pál
levele a Filippiekhez 2: 5-11 lett felolvasva, ahol az Úr Jézus indulatáról van szó.  Mennyire alázatos volt! Testvéreink: Nagy István és Nagy Kasza Zsolt buzdítottak imára :,, Valljuk meg Urunknak lelkünk Királyát Jézus Krisztust , de ne csak szóval hanem életvitelünkkel is." Igehirdetésre Szücs Sándor lelkipásztor testvér a Mété ev.21: 1-17 olvasta fel. Mielőtt az Úr ünneplésre és örvendezésre hívna, meg szeretne tisztítani lelkileg, úgy ahogy megtisztította a  Jeruzsálemi templomot az Ő bevonulásakor. Meg akar tisztítani : a kapzsiságtól, a mások kizsákmányozásától. Tudjuk, hogy a megelégedés nagy áldás.Annyira ki lettek szorítva a pogányok a templomból, hogy ki kerültek a kapun kívülre ahol a sánták és vakok is voltak. Az imádság házát latrok barlangjává tették. Az Úr Jézus helyesen gyakorolta az intést, mert az Isten házában imádkozni kell és igét hirdetni és hallgatni.A gyermekek éneke őszinte volt és ezt a farizeusok el akarták hallgattatni ! Az Úr tisztítsa meg a mi szívünket is minden bűntől, mert így lehet igazán ünnepelni!

2012. március 26., hétfő

Uram, adj erőt !

Testileg lelkileg szükséges az erő. Minden embernek meg kell erősödni azért, hogy munkát végezhessen. A magam erejére nem támaszkodom, mert tudom, hogy csak úgy mint Pál apostol nekem is szükségem van Isten kegyelmére és erejére. Az Úr áldásos vasárnapot adott. Az első  üzenet az  volt:  Megmaradni Benne, mint szőlővessző a szőlőtőkén, így teremhetek sok gyümölcsöt. A második üzenet : Vigasztalva vigasztalni. Ezt is Isten jelenlétében tudom átélni. Most ezt az utat járom. Délután is üzent az Úr: Ember haragja Isten  igazságát nem munkálja. Isten kegyelmes és irgalmas, türelme hosszú, szeretete nagy. Te is beleférsz. De nem kell játszani ezekkel az Isteni drága erényekkel, mert egyszer, nem tudni mikor véget érnek.Becsüld meg a kegyelmi időt, velem együtt és erősödjél meg az Úrban!

2012. március 18., vasárnap

Tavasz

Végre! A hosszan tartó tél után megérkezett vidékünkre a tavasz. Olyan jól esik a napsütés és a kis kertem virágai sietnek meghálálni a beléjük fektetett munkát. A madarak is köszönik, már nem kell róluk napról- napra gondoskodnom. Szombat délután sietve mentünk a gyülekezetbe, hogy együtt örüljünk az örülőkkel, mert az Úr akaratából házasságra lépett két fiatal: Szabó Lóránd és Bakó Edith. Sok szép és jó üzenete volt Istennek hozzájuk és hozzánk.Az az imám, hogy áldja meg és alkalmas időben juttassa eszünkbe a Szent Lélek Isten és adjon erőt megélni azokat.Nekünk mindennap szükségünk van erre, mert azt mondja az Isten igéje: ,, Vigyázzon aki áll, hogy el ne essék!" De jó lenne megújulni a tavasszal együtt!

2012. március 10., szombat

Ének mennyegzőre

Ezt az éneket ,,néhai Bóné Gyula testvér" írta, és a zenéjét is ő szerezte. Valaki kérte tőlem a szövegét és segítséggel most leírom, talán van aki örülni fog ennek.

Ősidők dúsgazdag hajnalán, egy ember egyedül élve,
Érett meg keblében hajdanán az első nagy igazság:
Hogy nem jó egyedül! Üres az élet és oly sivár,
Nem jó egyedül, szavamra senki sem vár.
Hideg az élet mint sziklasír, létből a nem létbe visszasír.
Kiért az élet, miért az élet?
Nincs benne sem bánat sem öröm sem gyönyör,
Nem jó egyedül! Párjával zengi a kis madár:
Nem jó egyedül! Mondják a füvek s a fák.
A fűben világló kék bogár, az égből napfény és holdsugár,
Teremtő szavával, ezt zengi karával: Nem jó, nem!

Nem csupán földi az értelem,tudják ezt fent is a mennyben.
Mi lenne ó lélek én velem, ha nem volna jegyesem?
De Jézus az enyém, vérével eljegyzett engemet.
Bár bűnös valék, megmosott szent vérében.
Üdvös az élet mit lelkem bír,nem ijeszt a rideg néma sír.
Értem szenvedve, értem megvetve:
Győzött a síron át, nyítá menny ajtaját,
És Ő az enyém! Vérével mentett meg engemet
Méltatlan valék, méltatott érdemében.
Szeretve várnak az angyalok én erre mindennap gondolok.
Eljön Hű jegyesem és elviszen engem,Ó mily jó!

2012. március 8., csütörtök

Március 8

Minden kedves nő olvasómnak kívánok sok-sok boldog Nőnapot! Úgy szintén sok szeretettel köszöntöm a Zoltán nevet viselőket! Istentől áldást erőt és minden jót kívánok az életetekre!

2012. március 6., kedd

Hadadnádasd

Tegnap az-az 2012 március 5. egy összevont női körön vettem részt. Soha sem voltam még abban a gyülekezetben, ezért mivel alkalmam volt szabaddá tenni ezt a délutánt és estét én is elutaztam. Szatmárnémetiből 3 tele kocsi érkezett. Csípős hideg volt kint, sajnos teremben sem fogadott nagy meleg, sokáig elviseltem a kabátomat is. A jó Isten kegyelméből nem betegedtem meg, csupán erős fejfájással harcoltam. Mégis megérte, hogy ott lehettem. Már az imára való buzdításban éreztem a testvéri szeretet melegét. Az ige a Prédikátor könyve 3:1, ami arról szól, hogy mindennek rendelt ideje van. Hálát adhattunk, hogy az Úr megtisztelt édesanyai szolgálattal. Most nekem azt a feladatot adta, hogy a 84.-dik évében járó cukorbeteg édesanyámról gondoskodjam és szívesen teszem. Előadást hallgathatunk meg Kovács Judittól: ,,Hívő édesanya a családban" Ha a mennyország felé megyünk egy a célunk, hogy gyermekeink is velünk jöjjenek a Dicsőségbe. Mit kér tőlem Isten? - Szeresd az Urat -Tiszteld az Urat -Engedelmeskedj az Úrnak Mind ezt a Mózes ötödik könyve 10:12-ben olvashatjuk és a Prédikátor könyve 12:15. Mit vár Isten a gyerekektől? Az Efézusi levél 6: 1-3-ban olvasható. -Szülő tiszteletet és engedelmességet. Engedelmeskedni elengedés nélkül, kifogások nélkül, ellenkezés nélkül. A legnagyobb ajándék amit a családomnak adhatok: egy jól működő gyülekezet, és a legnagyobb ajándék amit a gyülekezetemnek adhatok: egy jól működő család. Jutka mondta, de én is mondom, hogy szükségem van Isten kegyelmére, hogy gyakoroljam az engedelmességet. Az Énekek Éneke 8:12/a zárta az üzenetet. Még sok egyéb is volt: Előadás az internet veszéjéről és hasznáról, Fórum beszélgetés, és végül igei üzenet Kiss Zoltán testvér által. Gyümölcsöztesse az Úr az elhangzottakat.

2012. február 25., szombat

Áldott nap

A tél elmúlóban van, ezt tapasztaltuk szombat reggel amint utaztunk az érmellékre meglátogatni a roma testvérnőket. Azon a vidéken nagy a sár hóolvadáskor és az utak is elhanyagoltak, még Érmihályfalván is,ahol Bödő testvérék laknak, az ő meghívására érkeztünk hárman Szatmárnémetiből: Vékás Erzsike, a sofőr Bányai Hajnalka és én. Ott átültünk a missziós kocsiba és Papp Erzsike lett a sofőr még jött Bödő Jolánka is. Első utunk Érselindre vezetett. Délelőtt 10 órakor kezdődött az alkalom, énekléssel vártak a helybeliek. Örvendtünk egymásnak, majd imaáhítattal kezdtünk, aztán bizonyságtevéssel és énekléssel folytattuk végül Vékás testvérnővel elismételték a múlt hónapban tanultakat és most a nyelv bűneiről tanultunk. Alap ige a Jakab apostol 3:2-9 volt. Testvérnőnk egyszerűen érthetően magyarázta, hogy milyen kis tag a nyelv és mégis mennyi kárt tehet. De a helyén való beszéd olyan, mint arany alma ezüst tányéron. Mindenképpen a szív teljességéből szól a száj. Ezert jó, ha a szívünk tiszta és Isten beszédével van tele. Az ebédet a Bödő családban fogyasztottuk el. Délután 3.-ra Szaniszlóra mentünk. Egy gyönyörű szép imaházba érkeztünk amit tavaly szeptemberben adtak át. Ismeretlen helyre érkeztem, de Istent kereső és tanulni vágyó asszonyok közzé. Én is elmondtam a megtérésem és Papp testvérnő is és biztattuk őket, hogy merjenek jönni az Úr Jézushoz aki mindent megbocsájt és megszabadít minden bűntől és megkötözöttségtől. És akit a Fiú megszabadít az valósággal szabad. A Máté evangéliomából lett olvasva 5 rész 33-37. Itt Vékás testvérnő az esküvésről beszélt, majd olvastunk a Mózes könyvéből és a varázslás és mindenféle ide tartózó megkötözöttségekről magyarázott az igék alapján Istentől megáldott bölcsességgel. A végén voltak kérdéseik a nőknek és imádkoztunk és még továbbra is ezt tesszük, mert hatalmas ereje van a szentek imájának az Úr Jézus érdemében. Ámen! Övé a dicsőség most és mindörökké!

2012. február 20., hétfő

Odett

Kedves kislány a születési sorrendben a nyolcadik unoka. Február 21-én 5 éves. Sajnos kissé messze laknak, ezért ritkábban találkozunk. Ő is egy nagyon kedves teremtés, bár még kicsi de nagyon tud szeretni. A férjem mondta el, amikor KARÁCSONY és ÚJÉV között ott volt, mert a szülei dolgoztak, hozzá bujt és megsimogatta mondva neki: Jancsi tata beteg vagy? És valóban az volt. Most Odett is beteg és úgy sajnálom, hogy nem segíthetek rajtok. Kívánok mielőbbi gyógyulást és nagyon SOK BOLDOG SZÜLINAPOT!

2012. február 19., vasárnap

2012 Február 19 délelőtt

A hó lassan kezd olvadni, sajnos a hólé nem tud elfolyni nehezen talál a csatornákba. Mégis örülök, hogy eltudunk jutni taxival az imaházba. Édesanyám a betegsége miatt már nem lát jól és nem is tud sokat gyalogolni. Megérte, hogy elmentünk és nem csupán az internetről táplálkozik lelkileg. Azokért imádkoztunk akik betegség miatt nem jöhettek el. Majd a bibliaórán az Úr Jézusról mint jó Pásztorról tanultunk. A jó pásztor ismeri a juhait és ők is hallják az Ő hangját és idegent nem követnek. Az igehirdetésben a Prédikátor könyve 1: 1-11. lett felolvasva. Ezt a könyvet Bölcs Salamon idős korában írta. Az élet értelméről szólt Szücs testvér. Ha emberi szempontból nézzük a dolgokat semmi értelme nincs az életnek. De Isten szemszögéből igenis, hogy van értelme. Az életet a végéről kell nézni.Amikor egy szerettünket temetünk sok minden jut az eszünkbe, talán a mulasztásaink?! Annyi sok minden szép van ebben az éltben, meg kell látni őket. Vajon látom-e Isten kezét az ,, apró" dolgokban, hogy van fűtés a hidegben, folyik a víz a csapon stb.? Kell figyeljünk másokra is, az ő szükségeikre. Aztán a bűnt nevezzük bűnnek, törekedjünk erkölcsi és testi tisztaságra. Becsüljük és szeressük Isten házát a gyülekezetet, benne testvéreinket. Értékeljük és tiszteljük a felsőbb hatalmosságokat és imádkozzunk értük. Nagy értéknek tartsuk a családi kapcsolatokat. Vegyük figyelembe a vetés és aratás törvényét: amit vet az ember azt aratja! És végül figyelembe kell venni a végítéletet: Prédikátor 12:15-16. Áldja meg az Úr szívünkben az elhangzottakat. Ámen.

2012. február 13., hétfő

Dominik bemutatása

Isten kegyelméből 2012 Február 12.-én elhozták gyermekeink negyedik gyermeküket az Úr házába, hogy imádkozzunk érte és ünnepélyes keretekben be lett mutatva az Úrnak és a gyülekezetnek. Már az imaórán hálát adtunk a hívő házasságokért és kértük Istent, hogy segítse meg ifjainkat hogy kivárják a nékik rendelt házastársat. Akik jó házasságban élünk tudjuk, hogy csak az Úrtól rendelt időben és a Tőle jövő házastárssal lehetnek igazán boldogok. Dominik különleges ajándéka Istennek. A legnagyobbik testvére Norbi 18 éves és nővére 17, Tivadar pedig 8 éves. Meg vagyok győződve, hogy a szülőknek sok imaharcba tellett, hogy miként mondják el ezt a hírt még nekünk sem mondták el, csak mikor már a hatodik hónapban járt Mária. Örvendek, hogy mindenki pozitívan állt hozzá. És megszületett egy egészséges kisbaba, nagyon jó étvággyal és szépen fejlődik. Többen is köszöntöttük őket, de a legmeghatóbb a testvérek köszöntése volt. Tivadar verset mondott, Renáta és Norbert egy saját szerzésű énekkel köszöntöttek. Minden videóra lett véve és rövidesen meg lehet nézni a Szatmárnémeti Magyar Baptista honlapon. Az Úr áldása legyen az egész családon és a gyülekezeten. Ámen!

2012. február 9., csütörtök

Zoltán és Andrea

Ma és holnap ünnepel, vagy legalább emlékezik a szülinapjára a vejem Zoltán és Andi lánya, második lány unokám. Nagyon szeretem őket. Sok-sok jó tulajdonságuk van. Zoltán a gyülekezet egyik előljárója, Ami ennél több Isten áldott eszköze a szórvány misszióban is.
Andrea is átadta az életét már az Úrnak és jár a törekvők órájára. Hálás vagyok érte az Úrnak. Meg vagyok győződve, hogy Isten elvégzi nála is az elkezdett munkáját!
Drágáim adjon az Úr nektek sok-sok boldog Szülinapot!

2012. február 3., péntek

Mindennapi kenyerünk

Ezen a héten minden este a kenyér gondját és annak megoldását tanulhattuk.Ma este is amikor a sareptai  özvegyasszony gondoskodásáról volt szó az imaórán, rácsodálkoztam milyen gondviselő Édesatyánk van.
Illés próféta arra kérte az özvegyet: ,, először nekem készíts eledelt". Isten is arra kér minket először nekem add : az idődet, a tizedet és aki ennek engedelmeskedik megtapasztalja, hogy eltartja az Úr a szükség idején megadja a mindennapi kenyeret. Hála érte!

2012. január 28., szombat

Márta

Második gyermekünk Január 31.-én született. Az ő születését megelőzte az én és a férjem újjá születése ami egy napon volt 11 nappal kislányunk születése előtt.
Nagyon vártam már a Márti világra jöttét és valóban túl hordtam a terhességet 2 héttel. El is gondolkodtam akkor, hogy mi lehet az ok? És a Bibliából ezt az igét olvastam:.,,Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel. 1 Timótheus 2: 15."
Az Úr elé álltam imában és, mint egy film lejátszódott előttem az egész addigi életem. Isten kegyelmes volt hozzám és adott bűnbánatot és bűnbocsánatot. A férjem haza ért a munkából és ő tőle is bocsánatot kértem.Törölgette a könnyeimet és bezárkózott a kis szobába. Egy óra múlva új emberként jött ki. Most már békével vártuk, hogy megszülessen második gyermekünk.
Jött a hitünk próbája is, mert vízhiányban jött világra Márta, ez azzal járt, hogy naponta 1 liter teát kellett fogyasszon ezért inkább itta a teát mint szopott volna, pedig volt mit.Nem is fejlődött sokat a 3100 gramm.-ról 7 hónapos korára csak 5000 gramm.-ra nőtt. Ki is kellett maradjak a munkámból, majd falura utaztunk és ott kezdett el megerősödni.Ma már 3 tini édesanyja és semmi nem utal a szomorú  első évére. Nagyon hálásak vagyunk Istennek érte is.
Drága Márti sok boldog szülinapot!

2012. január 23., hétfő

Gyönyörű hóhulás

Január 22.-én hajnalban elkezdett hullani a hó, délelőtt 11 óráig meg sem állt.
Az időjárás ellenére nagyon sokan érkeztünk a felújított  imaház hivatalos megnyitására. Városunk polgármestere Ilyés Gyula úr és Csehi Árpád úr, a Megyei Tanács Elnöke is eljöttek és köszöntöttek bennünket. A román baptisták két gyülekezetéből is eljöttek a lelkipásztorok és egy vezető testvér a pünkösdi gyülekezetből. Ők is megszólaltak, igével köszöntöttek. Engem nagyon megörvendeztetett az egyik üzenet: ,,Legyen az az imaház az imádság háza ahol mindig jelen van Isten. Az Ő szeme nyitva lesz és fülei meghallják a mi imáinkat és áldást add áldás után. Meghívott lelkipásztor Simon József testvér Nagyváradról igét hirdetett a 84. Zsoltár: 1-5. Elmondta, hogy ez a hely Isten háza és az több mint egy épület Szellemi valóság élő kövekből áll. Az Isten háza az a hely ahol Isten jelen van, ahol az Úr nevében összegyűlnek Istent kereső és Őt már megtaláló emberek.Ha egy szívvel-lélekkel imádkoznak, Isten az eget földet megmozgatja és meghallgatja és megadja kéréseiket. Itt Isten igéjét hirdetik, az evangéliumot aminek hatalmas alkotó ereje van. Ez az a hely ahol a bűnösök megtérnek, megszabadulnak, feloldozást nyernek.
Adja az Úr, hogy a mi szépen felújított imaházunk szolgálja ezt a célt.

Délután a bizonyságtevések is a felújított imaházzal voltak. A Vékás testvérnő által mondottakat idézem: ,,Az Úr házát szentség ékesíti."
Igehirdető Gál Lajos testvér volt Szeghalomról. Ő az Úrtól kapott üzenettel a 4 Mózes 11: 31-34-ből szolgált. Elmondta, hogy már nagyon gyorsan változnak a dolgok, ma már legtöbben nem énekelnek nem sportolnak csak passzív nézői mindennek pedig olyan jó egy jót focizni a gyermekeimmel egy-egy munkanap után, amit a számítógép előtt töltöttem.
Az igéből idézte: ,,S történt, hogy panaszkodik a nép, hogy rosszul van  dolga." Isten már elkészítette a fürjeket és a szelet ami a panaszkodó néphez került akik ehettek húst a pusztában, még meg is betegedtek. Mindez azért történt, mert a köztük levő gyülevésznép felnövekedett és ők kezdték el a panaszkodást. Soha ne engedjük, hogy a gyülevésznép felnövekedjen. Istentől elkészített időben jöttek volna a fürjek, csak ki kellett volna várni a megfelelő időt. Az is meg van írva, hogy Jézus Krisztus mikor visszajön minden szem meglátja Őt. Akik semmibe vették Őt, semmi jóban nem lesz részük.Ha nem látunk tisztán, emeljük fel tekintetünket a mennybe. Mindenek felett: ,,Nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel."

2012. január 18., szerda

Szilágypér

Kedves és áldott alkalom volt Január 17.-én amikor Ferenczi Béla testvér meghívásának tettünk eleget és az összegyűlt 60 nőtestvér örömére szolgált előadással özvegy Vékás Zoltánné Erzsike. Mi akik elkísértük egy-egy bizonyságtevéssel és énekléssel szolgáltunk. Imaáhítattal kezdtük az alkalmat, amikor Ivánitzki Irma testvérnő buzdított. Az összegyűltek 4 helyből voltunk: Szilágypér, Tasnád, Kéc és Szatmárnémeti. Egy kedves éneket is tanítottunk amit sokszor énekelünk a mi Női körünkön: ,,Hol ketten vagy hárman az Én nevemben találkoznak Velük vagyok  Én is."
Erzsike testvérnő elmondta, hogy néhány héttel férje elköltözése előtt komolyan beszéltek a halálról és hogy mi lesz azután?! Vékás testvér az Úr Jézus szavait idézte amit Péternek mondott egyszer:...Mi közöd hozzá , te kövess Engem! Én nem kell azzal törődjek, hogy mások 50-60 évet is élnek házasságban ugyan azzal a férfivel akit az Úr rendelt, vagy a szomszédom mekkora házat épített vagy ő miért egészséges és én meg beteg vagyok. Te kövess Engem!-mondja az Úr. A Biblia olyan egyenes, hogy egész a mennyországig lehet eljutni általa!
 Az előadásra igét olvastunk a Péter első levele 3: 1-6.
Az előző részhez tér Péter amikor azt mondja, hogy hasonló képen az asszonyok....mint az Úr Jézus. A hívő feleség élete legyen egy nyitott Biblia amit a férj olvashat naponta és végül ő is megtér, hogy mikor ez az Úr titka.Testvérnőnk elmondta, hogy mit mondott neki az ő apósa még házassága előtt: ,, A meleg fészekből a madár nem kívánkozik ki és a fészket az anyamadár teszi meleggé." A te szelíd szavaddal tudsz olyan hatással lenni a férjedre, hogy ő megváltozzon....mert ,,a szelíd beszéd megtöri a csontokat," és a ,,Helyén mondott szó olyan, mint arany alma ezüst tányéron." Ha igazán megtértem, Isten megsegít megélni az idézet igéket.
Röviden ennyit szerettem volna megosztani, nem felejtve el a helybeliek kedves vendégszeretetét.
Boldogan érkeztünk haza, nem volt fárasztó a délután.,,Mert aki mást felüdít maga is felüdül!"

2012. január 15., vasárnap

Áldásos vasárnapunk volt

Egyik legkedvesebb imatémám: imádkozni gyermekeinkért, ezzel kezdődött a reggeli áhítat. Persze, hogy nem csak ilyenkor szoktam szeretteimért imádkozni, de ez a gondolat vagyis ,,A biblikus imádságról" szólt az igehirdetés is. A Máté ev.7:7-10 lett felolvasva és Isten Szent Lelke betöltötte Sipos Dénes testvért aki át adta az üzenetet. Az Úr Jézus itt, a tanítványainak szól a hegyről:...kérjetek, keressetek és zörgessetek...és megadatik néktek. Van úgy, hogy a gazdagon megterített asztal mellett éhesen maradunk, mert valami ,,mást" akarunk,kívánunk de azt nem biztos, hogy megkapjuk. Amikor egy kis gyerek azt kéri az apukájától, hogy vele lehessen nem is gondol arra, hogy eledelt vagy ruhát kérjen, mert tudja hogy ezeket mind megadja a szülő kérés nélkül is. Isten is nagyon örül annak, ha azt szeretnénk kérni hogy Vele lehessünk csendességben.
Olyan jó, hogy Istennek van szűrője és megszűri a mi kéréseinket és nem add meg mindent amit kérünk, vagy nem akkor amikor mi kékjük. Ha valami jót akarunk kérni az az Isten Szent Lelke, aki elvezet minden igazságra és ha Ő betölti a mi életünket akkor a biblikus imádság életformánk lesz. Ezt kívánom én is!

2012. január 9., hétfő

Rózsa (süti)

Elég régen készítettem ezt a süteményt, de mert a Zolti  kedvence a kókuszos süti ezért sütöttem meg,

Itt van a recept:
Hozzávalók:
40 dkg liszt
25 dkg margarin
3 tojássárga
3 dkg élesztő
fél deci langyos tej
Az anyagokat össze gyúrjuk, fél órán át pihentetjük, majd 4 részre osztva téglaalap alakra nyújtjuk és megkenjük tojáshabbal, megszórjuk bőven kókuszreszelékkel végül felcsavarjuk mint a kalácsot és 1,5-2 cm. darabokra vágjuk és sütőpapírral bélelt tepsibe téve előmelegített sütőben sütjük.
Tojáshab:
3-4 tojásfehérjét, 20 deka porcukorral gőz felett kemény habbá verjük.
  Nagyon finom és mutatós!

2012. január 4., szerda

Ima hét

A 2012.-es évet, Isten kegyelméből imahéttel kezdhettük meg. Aminek külön örvendek, hogy én is el tudok menni estéről-estére az alkalomra. Nagyon kedves ima témánk van: Imádkozunk a gyülekezetért vagyis a Krisztus jelenkori egyházáért. Vasárnap az-az Január elsején kezdtük meg amikor a gyülekezet lelki szolgálatteőiért  imádkoztunk. Hétfő este a gyülekezet tagjaiért adtunk hálát és könyörögtünk, hogy segítsen meg az Úr maradjunk meg Krisztus testében szent egységben  és legyünk hasznára egymásnak és éljünk az Ő dicsőségére. Kedden a gyülekezet gyermekeiért, ifjaiért és az idős tagokért imádkoztunk. Felemelő volt hallgatni a fiatalok imáját az idősebb testvérekért, boldogan mondtam , mondtunk rá áment. Szerdán a gyülekezet családjaiért imádkoztunk.Jó volt megtapasztalni, hogy minden este tele van az imaház és buzgó imák hangzanak el. Ma este is folytatódik. Imádkozni fogyunk a gyülekezet ellenségeiért, majd pénteken a barátaiért. Szombaton imádkozás lesz a gyülekezet anyagi szükségleteiért és vasárnap reggel Január 8.-án imádkozunk a gyülekezet adminisztratív alkalmazottaiért.
Az imaheti programunkat a Romániai Baptista Unió munkatársai szerkesztették meg és Bodor Sándor lelkipásztor testvér fordította le.
Az Úr áldását kívánom minden velünk együtt imádkozóra!