Oldalak

2012. november 26., hétfő

Családi vasárnap

Kedves alkalom volt tegnap a gyülekezetünkben , amikor együtt lehetett aki csak tehette meghallgatni Isten drága igéjét . Vendég testvéreink is voltak , egy házas pár Balatonszemesről Iványi Imre testvér és felesége. Testvérünk tartott előadást dél előtt az 1 Mózes 12: 10-17 alapján. Akkor is volt vándorlás élelem miatt akár csak napjainkban..Amikor még vándorolt Ábrahám , ahol megállt ott megépítette Isten oltárát. Majd mikor Egyiptomba érkezik és feleségét megkéri , hogy mondja hogy ő csak a húga, a szépségéért a Faraóhoz kerül és Ábrahámot meg ajándékozzák sok mindennel . De a Faraót sok csapás éri .Ő ráeszmél, hogy be lett csapva és vissza küldi Sárát a férjéhez és elküldik őket az országból , ahol már nem építette az Úr oltárát. Jól esik a feleségnek ha megdicsérik : a szépségét, a főztjét...
Dél után az 1 Sámuel 1 : 1-8 igéből szólt Iványi testvér. De előtte voltak bizonyságtevések és énekkari + zenekari számok. Az Úr azért gondolta ki a családi fészket , mert ott alakulhat ki egy szellemi antibiótikum. Mi van a házamban? Minimum ketten ott vagyunk. Azt mondta Isten : szerzek néki segítőtársat ,, hozzá illőt". Akkor mi a gond? Nem Egymáshoz kell hasonulni hanem Krisztushoz .Elkána neveazt jelenti tőle született. Anna volt az első felesége. Mivel meddő volt, a kor szelleme szerint vehetett magának még egy feleséget, hogy ne maradjon utódok nélkül. Ekkor lett felborulva a családi béke. Volt sírás, panaszkodás amit nem  vett észre a férj. Épp ezért  Anna egyedül imádkozik a templomban. Mi nők is vihetünk a lakásunkba : zúgolódást az anyagiakért , panaszkodást például az adók miatt,mondta a Iványi testvérnő olvasva a Nehémiás könyve 5.: 1-2. Bátorított a Filippi 2: 14-16 és a Példabeszédek könyvéből a derék asszony nevetve néz a holnapra !
Mi lesz velünk ezután?-kérdezte testvérünk.Vigyünk be a házba egy bárányt A Bárányt aki meghalt a mi bűneinkért.Segítsen az Úr Szent Lelke még többet érteni és gyakorolni a hallottakat!!!

2012. november 24., szombat

Péntek este

Köszönöm Istennek, hogy végre öt hónap után részt vehettem a péntek esti imaórán . Autóval vittek és hoztak, de megérte az áldozatot ( később vettem be az esti vízhajtókat) .
Nem vagy messze Isten országától , mondta az Úr a farizeusnak és most nekünk is. Az Úr Jézus a kérdésére válaszolva elmondta , hogy mi az első és legnagyobb parancsolt :,, Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből . A második hasonlatos ehhez : Szeresd felebarátodat , mint magadat." Ezek alapján hálát adtunk az Isten szeretetéért , aki  ott hagyva a menny dicsőségét emberré lett, hogy bűneinkért meghaljon és kibékítsen saját magával. Méltó Ő , hogy szeressük és szeressük embertársainkat is . Nagyon áldott imaóra volt.Segíts Uram naponta betelni veled , hogy szeressek úgy ahogy megérdemled !!!

2012. november 19., hétfő

Négy fiatal hazatalált

Nagy öröm érte gyülekezetünket és külön családunkat , mert négy fiatal közöttük egy unokánk megtért és erről bizonyságot tett . Ha az Úr is akarja December 2.-án bemerítkeznek. Én személyesen nem hallottam őket , mert a betegségem nem tette lehetővé , de olvastam amint bizonyságot tettek . Kérem a jó Atya oltalmát és áldását az életökre. Csodálatos dolog az amikor fiatalon követed az Urat . Sok-sok rossz dologból kimaradsz és rengeteg mennyei öröm ér . Adjon győzelmet az Úr a kísértések között : Kingának, Evódiának, Csongornak és Benjáminnak !
Dél után én is ott lehettem a gyülekezetbe . Sok szép átélést mondtak el akik felszólaltak. Az énekek is felemelőek voltak . különösen a ,, Bűnömet elvette Jézus..." kezdetű ének . Majd Igei üzenetet hallhattunk arról , hogy: Ki lehet Jézus igazi tanítványa ?

2012. november 5., hétfő

Nemzetközi Baptista Nöi Imanap 2012


Minden November első hétfőjén a Föld bolygónkat világszerte átkaroljuk imában.
Ezen az esős Novemberi napon is szép számmal érkeztünk az imaházba képviselve minden korosztályt : lányok , asszonyok .
Szeretettel köszöntött gyülekezetünk pásztora Szücs Sándor testvér és imára buzdított az 1 Királyok 18 : 42-46 igeversekkel , még megemlítette , hogy az angyalok össze gyűjtik arany poharakba és az Atya elé viszik jó illatként a mi imáinkat is. Ezek után 4 lány beszélt a föld részekről röviden az ottani problémákról és külön-külön imádkoztunk azokért. Közben énekeltünk is . Most éppen egy szívemnek oly kedves éneket : Szánj időt imára...H H 658 . Ezután Kovács Jutka hívta fel figyelmünket a helybeli imatémákra és ezekért is imádkoztunk . Barta Ibolya testvérnő ismét elköszönt ,gyermekeihez repül a tengeren túlra .Oltalmazza meg az Úr! Végül Vékás Erzsike testvérnő beszélt a fő témáról : ,, Lépésben a Lélekkel örömben. " Egy néhány dolog aminek örvendhetünk még akkor is ha nehézség , próba ér minket :
1.) A megtalálás öröme - az elveszett drakma, a tékozló fiú ...
2.)A kijelentés öröme-az Isten beszéde fölötti öröm
3.) Az új név öröme
4.)Az igazak reménysége öröm- a reménység öröme
5.)A szolgálatnak öröme - a jól tevés öröme
6.)Az engedelmességnek is van öröme -40. Zsoltár.
7.) Az aratók öröme - 1 Thessalónika 2: 19-20.
Az Úr megváltottai megtérnek és örök öröm lesz fejükön és eltűnik fájdalom és sóhaj.
Az öröm ragadós!
Én szívből köszönöm, hogy gyengén is de ott lehettem ezen az alkalmon .