Oldalak

2012. április 25., szerda

1970-2012

Eltemettük Barnát, aki októberben lett volna 42 éves. Minden bánatunk és szomorúságunk e korai halál miatt, enyhülést kapott Isten drága igéje hirdetése és hallgatása által a virasztáskor és a temetésen is. Nagyon szívhez szóló volt sz üzenet azon lelkipásztorok által akik ismerték Barnát, mint Isten keresőt és megtalálót, megválltottat az Úr Jézus érdemében. Elmondták, hogy adatott neki az a kegyelem, hogy elkészüljön az Úrhoz menni.Az elválás fájdalmas nekünk akik itt maradtunk, különösen feleségének akivel alig élt 7 évet boldog házasságban és édesanyjának aki nagyon szerette őt. Ez kissé enyhülést nyert látva azt a nagy embertömeget akik részt vettek ezeken az alkalmakon: rokonok, barátok, a község népe minden nemzetből és vallásfelekezetből és hittestvérek nagyon sok helyről. A Paptamási fúvós zenekar, az összevont énekkar az 5 lelkipásztor szolgálata próbált osztozni a fájdalomban. Adjon az Úr  vigasztalást és mindenkinek őszinte elgondolkodást azon, hogy milyen rövid is e földi élet.Használjuk ki a kegyelmi időt a mi lelkünk üdvére és sok  embertársunk javára, ahogy Barna is tette!

2012. április 22., vasárnap

Légy telve örömmel

Ma amikor nagy szomorúság ért, elgondolkodom ezen a felhíváson, ami a délelőtti üzenetben volt. A János ev. 16: 16-33 alapján üzente az Úr, hogy örömre lettünk teremtve és ez az öröm a hitből táplálkozik. Van bennünk egy ilyen lelkesedés még akkor is ha szomorúság ér. Most egy ilyen szomorúság ért. Az este azt a hírt kaptam, hogy az első unokatestvérem TÓTH BARNA agyhalált szenvedett, éjjel 2 órakkor pedig a szíve is megállt. 41 évesen itt kellett hagyjon egy drága feleséget és egy 4 éves kisfiút. Egy dolog vigasztal bennünket, hogy az Úrban halt meg. Vissza térve az igére, majd örülni fogunk amikor az Úr Jézus vissza jön. De addig is örülhetünk az imamaghallgatásnak is.Tudom, hogy nehéz megérteni minek is lehet mindenkor örülni. Igazán az érti akit Isten kegyelme megtalált és elfogadta a megváltás ajándékát és ezt mindenki számára lehetővé teszi az Úr. Meg kell ragadni Őt és boldoggá teszi az életünket.Áldott legyen az Ő neve!

2012. április 16., hétfő

Vasárnapi gondolatok

Minden együtt töltött alkalom a gyülekezetben nagyon áldásos számomra.Mégis a délelőtti áldásokból osztok meg néhány üzenetet. A bibliaórán hallottunk arról, hogy fel kell készülni az üldöztetésre, erről először az Úr Jézus beszélt amint olvashatjuk a János ev. 15: 18-55,  és a 16: 1-4. Majd az igehirdetéskor Szücs testvér a Lukács ev.6:43-46 alapján az ,,Árulkodó szavainkról"  beszélt. Elmondta , hogy szavaink sok áldást közvetíthet, de ölhet is. Nagyon fontos az értelmes és teljes beszéd (nem a rövidítések). Aztán olyan szavakat kell használni amit az emberek megértenek. Isten , minden kimondott szóért, beszédért ítéletre fog hívni. Azért, hogy beszédünk jó gyümölcsöt teremjen fontos,hogy: 1.) hittel teljes legyen, 2.) értelmes legyen, 3.) szentség vagyis tisztaság jellemezze, 4.) kell a megelégedett szív. ,,A szív teljességéből szól a száj!" A felsoroltak mind gyümölcsöt teremnek, még pedig: az igazság, a szeretet, a mások számára hasznosság gyümölcseit. Figyeljek arra is, hogy bölcsen nyissam meg a számat. Akkor szóljak amikor ideje van és ne a hibákat lássam csupán, hanem a megoldást is. Nekem még kell növekedjek ezen a téren is, bízom Isten segítségében.

2012. április 10., kedd

Húsvét 2012

Feltámadt az Úr!
Sok-sok üzenete volt Istennek a számomra. Mégis egyet ragadok ki azok közül. A János Jelenéseiről írott könyv 1:9-18 ,,Megrendítő találkozás" -ról van szó ebben az igerészben. Az üzenetet Vékás Benjámin által küldte az Úr.Testvérünk beszélt a találkozás előzményeiről. János az Úr Jézus tanítványa az Úr nevéért lett száműzve a Pátmosz szigetére, ott jelenik meg neki az Úr ,,a hét első napján", mert akkor gyűlnek az Úr házába az Övei is. Olvasóm, te hol töltöd a Vasárnapot?! Az Isten Fia hatalmasan jelenik meg, dicsőségesen és Ő ma is jár a gyertyatartók között.Mikor kerültem bele az Ő szentségébe? Ő kész megtisztítani és helyre állítani, de nem mehetek Ő elé büszkén, ki vagyok módon.Az ő jelenlétében meg kell alázkodni. Az ilyen tanítványt érinti meg és mondja neki :,,Ne félj, mert veled vagyok, hisz Én vagyok az Első és az Útólsó, halott voltam de ime Élek !" És Ő az aki megbátorít minden élet helyzetben mindenkit. Sokszor az Úr a leg lehetetlenebb helyzetben ad megbízást feladatok elvégzésére. Legyünk készek az Ő számára. Megrendítő találkozás volt, mégis benne volt az Isten kegyelme. Hála Neki érte!

2012. április 7., szombat

Nagypéntek 2012

Végig kísérve Krisztus szenvedéseit, megállok a kereszt előtt és hálát adok azért a fényért amely rám is árad. Téged is biztatlak kedves olvasóm, hogy állj meg te is és bármilyen ember vagy téged is bevilágít a Krisztus keresztyének fénye. Ha meglátod Őt a szenvedőt ez ad hitednek új erőt. Bízom benne, hogy más ember leszel, mert kőnél keményebb volnál, ha itt meg nem indulnál. Nekem a kereszt beszél mély alázatról, Isten szeretetéről, megbocsájtásáról. A Krisztus keresztjéről árad a fény és megtanít arra is, hogy  hogyan kell helyesen meghalni persze aki helyesen is élt: ,,Atyám a Te kezedbe teszem le a lelkemet!" Milyen jó, hogy tudjuk, hogy meghalt értünk az Úr Jézus! Hiszel-e benne???

2012. április 1., vasárnap

Virágvasárnap

Imaházba igyekeztünk ezen a hűvös reggelen. Jó meleg fogadott és kedves igei üzenet már az imaórán: Pál
levele a Filippiekhez 2: 5-11 lett felolvasva, ahol az Úr Jézus indulatáról van szó.  Mennyire alázatos volt! Testvéreink: Nagy István és Nagy Kasza Zsolt buzdítottak imára :,, Valljuk meg Urunknak lelkünk Királyát Jézus Krisztust , de ne csak szóval hanem életvitelünkkel is." Igehirdetésre Szücs Sándor lelkipásztor testvér a Mété ev.21: 1-17 olvasta fel. Mielőtt az Úr ünneplésre és örvendezésre hívna, meg szeretne tisztítani lelkileg, úgy ahogy megtisztította a  Jeruzsálemi templomot az Ő bevonulásakor. Meg akar tisztítani : a kapzsiságtól, a mások kizsákmányozásától. Tudjuk, hogy a megelégedés nagy áldás.Annyira ki lettek szorítva a pogányok a templomból, hogy ki kerültek a kapun kívülre ahol a sánták és vakok is voltak. Az imádság házát latrok barlangjává tették. Az Úr Jézus helyesen gyakorolta az intést, mert az Isten házában imádkozni kell és igét hirdetni és hallgatni.A gyermekek éneke őszinte volt és ezt a farizeusok el akarták hallgattatni ! Az Úr tisztítsa meg a mi szívünket is minden bűntől, mert így lehet igazán ünnepelni!