Oldalak

2016. január 30., szombat

Már 41 éve !

 Mennyi kegyelem fér be 24 órába ! Hát akkor 41 évbe ?! Ennyi ideje , hogy Isten megmutatta irántam való hűségét és felszabadított az ellenségem rabságából , aki azt akarja hogy elveszünk . Még ma is végzi mindkettő az ő munkáját , de az én Megváltóm győz , az Úr Jézus Krisztus . Övé a Dicsőség mindörökké Ámen ! Most ha a betegségek és annak mindenféle nyomai és hátrányai kísértenek Ő ad erőt elhordozni és megtalálni a helyes utat amit válasszak . Ha itt  az ideje és lelki testvéreim mehetnek az imaházba , én nézhetem a Zilahi élő közvetítést vagy máshonnan és bekapcsolódom én is a közösségbe , imádkozom az egészséges testvéreimért és a Szent Lélek kiáradásáért az igeszólók életébe . Sokan hordoznak imában és ez által még inkább tapasztalom , hogy milyen kegyelem hogy az Ő megválltott gyermekei közé tartozhatom . A mai aranymondatunk is olyan szépen mondja : Mint pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza , a szoptatósokat szelíden vezeti. Ézsaiás könyve 40 : 11. További kegyelem teljes időt kívánok minden kedves olvasómnak !

2016. január 15., péntek

Hamar meg jött a próbája a hitemnek

Alig telt el két nap az írásom után és újra kórházba kerültem . Én amit leírok azt komolyan gondolom . Isten békessége betöltött , bár 8 liter víz az nem kevés amit tőlem lecsapoltak . Másnap megvízsgált a doktor úr szájon keresztül gasztroszkóppal és mag kellett gyűrözön  , mert szivárgott vér és én nem tudtam róla . Minden vizsgálat és kezelés jót tett . De nem csak ezért kellett kórházba kerüljek . A kórteremből a betegek megszerettek és talán hasznokra lehettem . Drága férjem naponta látogatott és családom többi tagjai is személyesen és telefonon . Hálás vagyok a sok imáért . Meg se tudom köszönni mindenkinek . Első sorban az Úrnak aki ilyen sok lelki testvért adott nekem . Milyen jó , hogy támogathatjuk egymást a menny felé vezető úton . Isten gazdag áldását és kegyelmét kívánom mindenkire .

2016. január 5., kedd

Kegyelemben Gazdag Bolbog Új Évet 2016-ban !

Ismét idősebbek lettünk egy évvel valamenyien . Ez nem baj , mert közelebb vagyunk az örökkévalósághoz .  Ha Istenre és az Ő Igéjére hallgatunk akkor a mennyországhoz . Én is kaptam egy vezér igét a 68.-dik Zsoltár 20 - dik versét : Áldott legyen az Úr ! Napról- napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene ! Milyen biztató és ha mellé olvasom gyülekezetünk Mottóját a  Filippi 4:6-7 verseket : Semmi felől ne aggódjatok , hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége , mely minden értelmet felül halad , meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban . Micsoda nagy ígéret ! Érdemes rá építeni ezt az évet ! Jöhet bármi , mert ha Isten velünk és mi is vele akarunk lenni , akkor ki lehet ellenünk ! Legyen ilyen reményteljes a hitünk !!!