Oldalak

2012. február 25., szombat

Áldott nap

A tél elmúlóban van, ezt tapasztaltuk szombat reggel amint utaztunk az érmellékre meglátogatni a roma testvérnőket. Azon a vidéken nagy a sár hóolvadáskor és az utak is elhanyagoltak, még Érmihályfalván is,ahol Bödő testvérék laknak, az ő meghívására érkeztünk hárman Szatmárnémetiből: Vékás Erzsike, a sofőr Bányai Hajnalka és én. Ott átültünk a missziós kocsiba és Papp Erzsike lett a sofőr még jött Bödő Jolánka is. Első utunk Érselindre vezetett. Délelőtt 10 órakor kezdődött az alkalom, énekléssel vártak a helybeliek. Örvendtünk egymásnak, majd imaáhítattal kezdtünk, aztán bizonyságtevéssel és énekléssel folytattuk végül Vékás testvérnővel elismételték a múlt hónapban tanultakat és most a nyelv bűneiről tanultunk. Alap ige a Jakab apostol 3:2-9 volt. Testvérnőnk egyszerűen érthetően magyarázta, hogy milyen kis tag a nyelv és mégis mennyi kárt tehet. De a helyén való beszéd olyan, mint arany alma ezüst tányéron. Mindenképpen a szív teljességéből szól a száj. Ezert jó, ha a szívünk tiszta és Isten beszédével van tele. Az ebédet a Bödő családban fogyasztottuk el. Délután 3.-ra Szaniszlóra mentünk. Egy gyönyörű szép imaházba érkeztünk amit tavaly szeptemberben adtak át. Ismeretlen helyre érkeztem, de Istent kereső és tanulni vágyó asszonyok közzé. Én is elmondtam a megtérésem és Papp testvérnő is és biztattuk őket, hogy merjenek jönni az Úr Jézushoz aki mindent megbocsájt és megszabadít minden bűntől és megkötözöttségtől. És akit a Fiú megszabadít az valósággal szabad. A Máté evangéliomából lett olvasva 5 rész 33-37. Itt Vékás testvérnő az esküvésről beszélt, majd olvastunk a Mózes könyvéből és a varázslás és mindenféle ide tartózó megkötözöttségekről magyarázott az igék alapján Istentől megáldott bölcsességgel. A végén voltak kérdéseik a nőknek és imádkoztunk és még továbbra is ezt tesszük, mert hatalmas ereje van a szentek imájának az Úr Jézus érdemében. Ámen! Övé a dicsőség most és mindörökké!

2012. február 20., hétfő

Odett

Kedves kislány a születési sorrendben a nyolcadik unoka. Február 21-én 5 éves. Sajnos kissé messze laknak, ezért ritkábban találkozunk. Ő is egy nagyon kedves teremtés, bár még kicsi de nagyon tud szeretni. A férjem mondta el, amikor KARÁCSONY és ÚJÉV között ott volt, mert a szülei dolgoztak, hozzá bujt és megsimogatta mondva neki: Jancsi tata beteg vagy? És valóban az volt. Most Odett is beteg és úgy sajnálom, hogy nem segíthetek rajtok. Kívánok mielőbbi gyógyulást és nagyon SOK BOLDOG SZÜLINAPOT!

2012. február 19., vasárnap

2012 Február 19 délelőtt

A hó lassan kezd olvadni, sajnos a hólé nem tud elfolyni nehezen talál a csatornákba. Mégis örülök, hogy eltudunk jutni taxival az imaházba. Édesanyám a betegsége miatt már nem lát jól és nem is tud sokat gyalogolni. Megérte, hogy elmentünk és nem csupán az internetről táplálkozik lelkileg. Azokért imádkoztunk akik betegség miatt nem jöhettek el. Majd a bibliaórán az Úr Jézusról mint jó Pásztorról tanultunk. A jó pásztor ismeri a juhait és ők is hallják az Ő hangját és idegent nem követnek. Az igehirdetésben a Prédikátor könyve 1: 1-11. lett felolvasva. Ezt a könyvet Bölcs Salamon idős korában írta. Az élet értelméről szólt Szücs testvér. Ha emberi szempontból nézzük a dolgokat semmi értelme nincs az életnek. De Isten szemszögéből igenis, hogy van értelme. Az életet a végéről kell nézni.Amikor egy szerettünket temetünk sok minden jut az eszünkbe, talán a mulasztásaink?! Annyi sok minden szép van ebben az éltben, meg kell látni őket. Vajon látom-e Isten kezét az ,, apró" dolgokban, hogy van fűtés a hidegben, folyik a víz a csapon stb.? Kell figyeljünk másokra is, az ő szükségeikre. Aztán a bűnt nevezzük bűnnek, törekedjünk erkölcsi és testi tisztaságra. Becsüljük és szeressük Isten házát a gyülekezetet, benne testvéreinket. Értékeljük és tiszteljük a felsőbb hatalmosságokat és imádkozzunk értük. Nagy értéknek tartsuk a családi kapcsolatokat. Vegyük figyelembe a vetés és aratás törvényét: amit vet az ember azt aratja! És végül figyelembe kell venni a végítéletet: Prédikátor 12:15-16. Áldja meg az Úr szívünkben az elhangzottakat. Ámen.

2012. február 13., hétfő

Dominik bemutatása

Isten kegyelméből 2012 Február 12.-én elhozták gyermekeink negyedik gyermeküket az Úr házába, hogy imádkozzunk érte és ünnepélyes keretekben be lett mutatva az Úrnak és a gyülekezetnek. Már az imaórán hálát adtunk a hívő házasságokért és kértük Istent, hogy segítse meg ifjainkat hogy kivárják a nékik rendelt házastársat. Akik jó házasságban élünk tudjuk, hogy csak az Úrtól rendelt időben és a Tőle jövő házastárssal lehetnek igazán boldogok. Dominik különleges ajándéka Istennek. A legnagyobbik testvére Norbi 18 éves és nővére 17, Tivadar pedig 8 éves. Meg vagyok győződve, hogy a szülőknek sok imaharcba tellett, hogy miként mondják el ezt a hírt még nekünk sem mondták el, csak mikor már a hatodik hónapban járt Mária. Örvendek, hogy mindenki pozitívan állt hozzá. És megszületett egy egészséges kisbaba, nagyon jó étvággyal és szépen fejlődik. Többen is köszöntöttük őket, de a legmeghatóbb a testvérek köszöntése volt. Tivadar verset mondott, Renáta és Norbert egy saját szerzésű énekkel köszöntöttek. Minden videóra lett véve és rövidesen meg lehet nézni a Szatmárnémeti Magyar Baptista honlapon. Az Úr áldása legyen az egész családon és a gyülekezeten. Ámen!

2012. február 9., csütörtök

Zoltán és Andrea

Ma és holnap ünnepel, vagy legalább emlékezik a szülinapjára a vejem Zoltán és Andi lánya, második lány unokám. Nagyon szeretem őket. Sok-sok jó tulajdonságuk van. Zoltán a gyülekezet egyik előljárója, Ami ennél több Isten áldott eszköze a szórvány misszióban is.
Andrea is átadta az életét már az Úrnak és jár a törekvők órájára. Hálás vagyok érte az Úrnak. Meg vagyok győződve, hogy Isten elvégzi nála is az elkezdett munkáját!
Drágáim adjon az Úr nektek sok-sok boldog Szülinapot!

2012. február 3., péntek

Mindennapi kenyerünk

Ezen a héten minden este a kenyér gondját és annak megoldását tanulhattuk.Ma este is amikor a sareptai  özvegyasszony gondoskodásáról volt szó az imaórán, rácsodálkoztam milyen gondviselő Édesatyánk van.
Illés próféta arra kérte az özvegyet: ,, először nekem készíts eledelt". Isten is arra kér minket először nekem add : az idődet, a tizedet és aki ennek engedelmeskedik megtapasztalja, hogy eltartja az Úr a szükség idején megadja a mindennapi kenyeret. Hála érte!