Oldalak

2011. szeptember 30., péntek

HÁLÁT ADOK

Egy Kárász Izabella verssel fejezem be a Szeptemberre tervezett és megjelent írásomat.


   Hálát adok azokért
A titkon mondott imádságokért,
Amiket az Ige diadaláért küldtek...
Hálát adok azokért
A titkon épült oltárokért,
Amik viharok fergetegében le nem dőltek.
Hálát adok azokért
Akik megtartották a hitet.
A népért amely Éretted küzdelemre ment.
A békéért,
Amiben könnyű lett a kereszt.
A háláért ,
Aminek hangja, szava nincs!
...Az igáért,
Amelyik könnyű és jó bilincs.
Hálát adok,
Mert szépség van a szavak mögött,
Mert szép a lélek,
Amikor megnyugszik két kezed között.
Hálát adok,
Bár erre nem vagyok érdemes,
Hálát adok,
Mert megszentelted szövetségedet.
- Uram! ma szép, ma jó, ma szent a lélek szava,
Mert benne cseng a hála diadala,
Mert benne cseng az örök felmagasztalás,
Dicsőség Istennek és hálaadás!

2011. szeptember 25., vasárnap

Három egy napon

Ebben a hónapban még van egy szülinap a családunkban. Szeptember 26.-án született: Lidia lányunk, Róbert fiúnk és Renáta unokánk.Hála érettük az Úrnak!!!
Amikor még velünk éltek gyermekeink mindig emeletes tortát sütöttem szülinapjukra. Lidiát nagyon szeretik a gyerekek, ő is őket. Vasárnapi iskolásokkal foglalkozik, de testvérei gyerekei is nagyon ragaszkodnak hozzá.Robi családfő két gyermek apukája , nagyon jó szakmunkás. Sajnos most éppen beteg lett, hátgerinc sérve van. Bízzunk a jó Isten gyógyító kegyelmében és imádkozunk a gyógyulásáért.
Reni , így szólítjuk az unokánkat , most 17 éves szereti az Urat már bemerítkezett.Nagyon szépen rajzol, művészeti szakközép iskolába jár.Mindhármuknak nagyon sok boldog szülinapot kívánok!!!

2011. szeptember 24., szombat

,,100" éves Bucsi néni

Ma  2011 szeptember 24.-én a bővebb családban (a gyülekezetben) és a szűkebb családunkban is van ünnep.
Bucsi Rozália testvérnő ma  100 éves. 1911 szeptember 24.-én született Szilágyballán .Hívő szülők gyermekeként 17 évesen bemerítkezett, majd mikor negyedik osztályos lett a szüleivel először Zilahra költözött.Amikor férjhez ment Bucsi Istvánhoz Kolozsvárra költöztek. 5 gyermeket szült , de kettő röviddel születése után meghalt. Három fiút felnevelt, az idősebb és a legfiatalabb is meghalt.Van öt unokája , egy él itt Szatmáron .A Tordán élő fia már megérkezett az ünnepre.A drága testvérnőt az idősebbik fia felesége és annak második férje gondozza hűségesen, nagy-nagy szeretettel, áldja meg őket az Úr!
Ide Szatmárra 2000-be költöztek, még ismertem a kedves férjét is , aki 2002-be költözött az Úrhoz 97 évesen.
Ezeket az adatokat ő mondta el személyesen nem rég amikor köszöntöttem a 100-dik Zsoltárral és egy virág csokorral.Nagyon vágyik a gyülekezetbe, hogy üdvözölhessen bennünket csak a lába nem akar már engedelmeskedni. Azt mondta lássuk ki győz : a szíve vagy a lába. Aki ezeket olvassa kérem, hogy imádkozzon érte, legyen meg az Úr akarata. Ő nagyon boldog készül haza menni az Úrhoz.

Aki nekem, nekünk nagyon drága és családtag az Noémi a kiskukta.Ő is 24-én született.Neki köszönhetem,
hogy két gyönyörű unokával megajándékozott és bevezetett a blog írásba, amit azóta megszerettem. Ez úton is kívánok neki nagyon sok boldog szülinapot! Gratulálok a sok-sok tortához amivel sok embernek sikerült örömöt szerezni. A munkahelyén is embereken segít, áldja meg és őrizze meg az Úr!

2011. szeptember 22., csütörtök

Csaba

A szeptember családunk piros betűs hónapja.
Ma ,,23-án" van a Csaba vejem szülinapja. Nagyon szeretem őt, csodálom nála azt a pontosságot és türelmet amivel a jó Isten őt megáldotta.Szeretek vele utazni, nagyon jól vezet és finoman.Keveset beszél de sokat mosolyog.Áldja meg az Úr további sok szép évekkel!

2011. szeptember 20., kedd

A második mérföld

Ha valaki egy mérföldre hív el,
menj vele kettőre!
Amikor Jézus ezt mondja neked,
nem a te erődre épit.
Nem a te lelkesedésedre,
hitedre, erődre.
Nem számol emberi mértékkel,
mert a második mérföldet
Sokan nem érték el!
A második mérföld, jajj, nagyon nehéz!
Sokszor a lélek bármennyire kész,
az elsőt is nehezen teszi meg,
mert a test leroskad, erőtelen.
Jézus nem emberi erőre gondol.
csak arra építhet, amit Ő ad neked:
természet feletti isteni erőket.

Meg van-e aszoros kapcsolatod Vele?
Érzed-e hogy árad az Ő ereje?
Akkor indulj bátran!
Engedj embertársad kérő szavának,
lesz elég erőd a második mérföldre.

              Oláh Lajosné verse

2011. szeptember 19., hétfő

Vasárnap délután

Áldásos alkalmunk volt az elmúlt vasárnap is a gyülekezetben. Vendégek voltak Német országból. Elisabeth és Gizella testvérnők férjeikkel első alkalommal jöttek a mi vidékünkre.A két nő testvér a Németországi baptista nőszövetség elnöke , alelnöke.Ők nagyon régóta segítik a roma nők konferenciájának a megrendezését anyagilag, és most mint előadók is szolgáltak.Az elmúlt szombaton Ákosson nagy méretű női találkozó volt 250 résztvevővel.Vissza térve a vasárnapra, szeretném megemlíteni a süket néma csoport kedves szolgálatát.Ők is gyülekezetünk tagjai, és szaporodik a taglétszámuk.Az Úr neve legyen áldott!
Az igei üzenet a Lukács evangélioma 15. részéből volt. A tékozló fiú testvéréről szólt.Nagyon megragadott egy gondolat:,,Miért jón a harag a szívünkbe?..Mert gyorsak vagyunk a szólásra!" Ilyenkor nehéz helyesen reagálni a dolgokra.Egy másik dolog aminek örvendhetünk mindnyájan az, hogy az Atya  kimegy a fiához és szemébe nézve kéri, hogy ő is örüljön haza tért testvérének. Mi hogy reagálunk a megtért tékozlókkal szembe??Az Atya szívében van hely mind a két fiú számára!

2011. szeptember 16., péntek

Tanulj a madártól

Kis pacsirta az égnek királya,
Teremtőjét kora reggel áldja.
Nem azt nézi mit tesznek mellette
Áldja azt ki bölcsen teremtette.

Még mielőtt élelmet keresne,
Hogy fiait megelégíthesse
Először is hála éneket zeng
Jó gondviselőjének oda fent.

És mikor az áldott nap lenyugszik
Vissza veti piros sugarait,
Mikor napi munkánk is megszünik
Hálájukat az Istenhez küldik.

Tanulj ember a kis pacsirtától,
Kinekkezed kérges a munkától,
Ki dolgozni olyan nagyon sietsz
Nem érsz rá dicsérni az Istent!

Munkád sokszor azért megy semmibe
Nincsen hited az élő Istenbe.
Jó létedet csak munkádtól várod
Zúgolódol ha van földi károd.

Figyeld meg csak te a kis pacsirtát,
Kövessed az énekét-imáját,
Ha munkádat Istennek végezed
Lesz igazán boldog az életed!

       Kovács Zsigmond verse

2011. szeptember 15., csütörtök

A Jézus Vére

Hogyha szépnek láttad a világot
Mégis lelked csak tövisre hágott
Ha megsebzett a bűn éles tőrre
 Meggyógyít a Jézus drága vére.

Jóbarátok ellenséggé lettek
Rossz hírekkel gyakran beszennyeztek,
Felleg borult életed egére,
Derűt hozz a Jézus drága vére.

Fejed felett vad hullám cikázott,
Szemedből könnyeső patakzott,
sóhajtásod felhallszott az égre
Vigaszt hozz a Jézus drága vére.

Ha lelkedet gyakran bánat éri,
Szívedet a kétség dúlja, tépi
Tekints fel a Golgotha hegyére
Erőt ad a Jézus drága vére.

Ha eljön majd az útólsó óra
Menned kell a végső hívó szóra,
Lelked fel száll a vigasz helyére
Zálogod a Jézus drága vére.

Új ég új föld lesz majd nemsokára
Isten népe tér egy új hazába
Élni fogunk egy szentközösségben
Megszerezte Jézus drága vére.

Drága Jézus lelkem Megváltója
Életemnek hű vigasztalója.,
Határtalan a Te nagy kegyelmed
Áldott legyen a Te Drága Véred!

 Édesapám verseket is írt,sajnos eltűnt a kézirat az egész fűzet, talán ezt is ő írta, de nem állítom. Van viszont egy vers amit ő irt, majd legközelebb le írom.

Édesapám

A mindenki ,,Zsiga bácsija" volt az én drága édesapám, teljes nevén : Kovács Zsigmond.Már az Úrnál van.Ha még itt élne 19.-én lenne 85 éves.Nehéz gyermekkora volt, mert alig volt hat hónapos meghalt az anyukája.Nagyapa újra megházasodott, de sajnos nagyon gonosz nő lett a 2.-dik felesége.Ő is hamar meghalt.Harmadjára is megnösűlt nagyapa, és ez már szerette apukámat, de csak nem volt az édesanyja.Erről sokat beszélt nekünk gyerekeknek.Istenfélő , hívő embernek ismertem őt. Kőműves munkás és suszter is volt, sőt ezermester.Önszorgalomból megtanult harmóniomozni, elvégzett egy karmesteri tanfolyamot is és sok éven keresztül ő volt az Értarcsai baptista gyülekezet karmestere.Igét is hirdetett és bizottsági tag volt sokáig. Sokat imádkozott.Mielőtt az Úrhoz ment egy hétfői hajnalon az unokatestvérem mellett ült az útólsó padban és forrón kérte az Úrat, hogy mentse meg azokat akik még nem az övei. Barna , a rokon nagyon a szívére vette és rövidesen megtért és bemerítkezett.Azóta rendezett az élete, hála és dicsőség az Úrnak!
Volt idő amikor sajnáltuk édest, hogy öregen , betegen annyit dolgozik és én is mondtam, hogy nincs erre rá útalva.Erre mosolyogva csak annyit mondott : én nem vagyok de akinek készítem az igen csak rá van kényszerülve  az én munkámra.Nem pénzért, hanem szeretettből dolgozott.
Legyen áldott az emléke!!!
Köszönöm a jó Istennek, hogy ilyen édesapám volt!

2011. szeptember 14., szerda

2011 Szeptember 11

Megemlékeztünk házasság kötésünk ,,40".-dik évfordulójáról. Családunk egy része volt együtt Dávid fiúnknál a déli órában. Gyönyörűen megterített asztal fogadott.14-en ültük körül, majd Zoltán vejünk üdvözölt minket a 40.-dik Zsoltár 1-6. verseivel, ami nagyon találó volt az életünkre.Imával folytattuk, hálát adtunk a megtett útért és az Úr oltalmába ajánlottuk további éltünket.A finom ebéd után Renáta unokánk tortával köszöntött.Üdvözöltek bennünket a határon túl élők is.Imában együtt voltunk mindnyájan.
Istené a hála mindenért!

2011. szeptember 6., kedd

40 ÉV

1971 Szeptember 11- 2011 Szeptember 11
Emlékezem az eltelt 40 évre.
Isten kegyelmesen hordozott, vigyázott és segített, hogy valóra váljanak az akkor olvasott igék az életünkben.Nem mindig sikerült, sajnos, de meg-meg állított az Úr egy két betegséggel, balesettel vagy éppen ahogy Ő jónak látta.Minden a javunkat munkálta.
Köszönöm, Uram, hogy éppen Seletye Jánost rendelted férjemnek.Ő tudott engem elviselni, igazán szeretni és általa gondot viseltél a mi szép családunkról.Hála, hogy még a házasságunk elején újjá szültél minket , csodálatos , hogy ugyan azon a napon 1975 Január 20. Ó, hányszor kellett azóta is bocsánatért jönni Hozzád és Te helyre állítottál, néha fájdalmas volt de megérte.40 év távlatából csak áldani és imádni akarlak drága megváltóm!
Köszönöm a 21 tagú családunkat. Jó volt együtt lenni az elmúlt hét végén az Imi és Magdi menyegzőjén. Egy része mesze él tőlünk, ezért nem biztos , hogy ismét együtt leszünk mind, legyen úgy ahogy az Úr akarja.
Vezess tovább minket, míg hozzád érkezünk!

2011. szeptember 5., hétfő

Kétszeres esemény volt

Az elmúlt hét végét Budapesten töltöttük, együtt volt az egész család.
2011 Szeptember 3. menyegző volt a lány testvérem fia esküdött és a drága édesanyám 83 évet töltött
Mi ketten édessel már szerdán megérkeztünk a húgomhoz segíteni.Volt munka bőven , de hála Istennek elkészült minden.
Én most láttam először a menyasszonyt, aki nagyon kedves alázatos szép,szóval megnyerő.Imi a vőlegény szemlátomást kivirult.Magda és Imre -áldjon meg titeket az Úr!
Jó volt találkozni rég nem látott rokonokkal, ismerősökkel.Készült fotó is, majd ha tehetem én is felteszem a blogomra.Örömmel hallgattam az igei üzenetet Kulcsár Tibor testvér tolmácsolásában. A 25. Zsoltár 7-9. volt felolvasva.Testvérünk kiemelte, hogy :Jó és igaz az Úr,...az alázatosakat igazságban vezeti,  és az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak akik megtartják az Ő szövetségét és intelmeit..A házasság olyan mint a muzsika, be kell tartani a hangjegyeket akkor nem lesz diszonáns  a hallgatása..Akarjátok szeretni az Úrat és egymást és mondjon akárki akármit! És ami mindenkinek szól : Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát és akkor minden megadatik néktek!
Édesanyánkat reggel énekkel köszöntöttük mi ketten: Mária és én, majd megajándékoztuk.Ilyen szüli napja még nem volt.Talán csak a 80. amikor az én családom megünnepelte otthonában.Nagyon drága ő.Egész jól viselte az utazást és nem romlott az állapota.Tartsa meg az Úr még közöttünk az Ő akarata szerint! Ámen!