Oldalak

2014. április 21., hétfő

Örömünnep a Húsvét !

Jézus Krisztus megváltott engem , drága vére értem folyt ...Ezért áldhatom Őt boldog szívvel és lehet örömünnep számomra a Húsvét . Amint az asszonyok akik kora reggel elindultak a sírhoz hogy megkenjék Jézus testét drága kenettel , és tele voltak kérdésekkel úgy vagyok én is , de tapasztalatból tudom , hogy Isten előre megold mindent . Most itthon kell ünnepeljek , de milyen jó hogy az interneten keresztül kapok üzenetet . Becsülje meg mindenki és használja ki az egészségét keresve az Úrral a találkozást ! Legyen áldott ünneplésünk !

2014. április 15., kedd

Virágvasárnap 2014

Köszönöm , hogy Isten megengedte hogy nem csak az internetről hallgassak igehirdetést , hanem élőben is ott lehettem a délutáni alkalmon . A Lukács evangélioma 19.-ből volt az üzenet . A tanítványok és az egész sokaság örvendezve kezdte dicsérni Istent mindazokért a csodákért , amit láttak . Megfigyeltem , hogy el hangzott ...a dicsőség a magasságban kiáltás amit az Úr Jézus születésekor az angyalok énekeltek . Amint közeledett a tömeg az alázatosan szamárháton üllő Királlyal Jeruzsálemhez , sír az Úr Jézus . Amikor pedig a templomba érkezett szent haragra gerjedt és megtisztította azt , mert az imádság háza kell , hogy legyen . Ő pedig minden nap tanított a templomban . De eljött a nagypéntek és megtörtént mindaz a szörnyűség amiért Ő lejött erre a földre . Emlékezzünk az Úr útólsó napjaira amit még itt töltött e földön !

2014. április 9., szerda

Minden kegyelem !

Amikor 1995-ben a Kolozsvári Hemetológiára  kerültem 43 éves voltam . Ma vissza gondolva az eltelt időre azt állapítom  meg , hogy minden csak kegyelem . Fülemben cseng ez ének : ,, Mért szeret engem úgy..." Közeledik Húsvét ünnepe és még inkább ezt kérdezem... Mit látott Isten bennem , hogy megadta betöltsem 62.-dik életévemet . Sokan az Ő áldottai közül már hamarabb elmentek a mennyei honba . A sok köszöntés közül amit tegnap kaptam kiemelem a következő biblia verseket  : ,, Ha félek is benned bízom ! zsoltár 56: 4 ,Ha megtelik szívem aggodalommal ,vigasztalásod felüdíti lelkemet. ,,94.zsoltár 19. ,,Ha megmaradtok énbennem , és beszédeim megmaradnak tibennetek , akkor bármit akartok , kérjétek , és megadatik nektek ." János ev.15 :7. Ezek az igék erősítenek meg most amikor egy elég veszélyes műtét előtt állok . Kérem szépen , ha bele férek az olvasóim szeretetébe imádkozzanak értem. Köszönöm szépen !

2014. április 6., vasárnap

Lehet találkozni Jézussal a templomon kivül is .

Ezt a címet adta Mike Sámuel testvér a mai igehirdetésnek , amit Isten kegyelméből élőben közvetített a Krasznai Baptista gyülekezet . A Samáriai asszony története az alap ige . Érdemes vissza hallgatni , én is
fogom . Annyira élő bennem az üzenet , hogy le kell írjam azt ami megfogott.  Az Úr Jézus szereti az egyenes utat . Nem kerüli ki Samáriát , mint általában a zsidók . Isten lévén , de ember is és úgy viselkedik mint ember , megszomjazik . Ő nem személyválogató : szóba áll az asszonnyal . Nincs benne előítélet még ha ötször elvált és élettársi kapcsolatban van is . Ő mindent tud rólunk. Azt is tudta , hogy egy kínos érzés gyötörte ezt a nőt önmagát kereste kapcsolataiban . Szegény asszony a legnagyobb hőség idején megy vízért a kúthoz , mert nem akar emberekkel találkozni . És ott van egy zsidó ember aki ,,szóba áll vele" sőt vizet kér tőle . Az Úr neki élő vizet kínál .Ez kapóra jött neki , de az Úr sokkal többet tud adni . Teljesen mindegy milyen múltból jön valaki Ő ismer és szeret , akit lélekben és igazságban kell imádni . De az átformálást is Ő végzi el . A mi testünk lehet a Szent Lélek temploma és ilyen módon imádhatjuk Őt. Ámen!