Oldalak

2013. május 31., péntek

Renáta unokánk ballagása

Hála Istennek elértem és részt vehettem a ballagási ünnepén második unokánknak. Milyen hamar felnőnek a gyerekek . A művészeti iskola festészeti szakán végzett nagyon szép eredménnyel  ( 9,73  itt a 10-es a maxim jegy.) . Ő lett az osztálya 2.-dik tanulója . Nagyon örülök szép eredményének és a tovább tanulásban is sok sikert kívánok ezúton is . Büszke vagy  inkább hálás vagyok érte . Áldjon meg a jó Isten minden gyermeket és segítse őket a boldogulásukban ebben a rohanó világban .

Dobai Réka és Szőke Sándor menyegzője

Nagyon örvendek ennek az ifjú párnak . Sándort nem ismertem , de Réka Szatmári leány volt . Nagyon hasznos tagja gyülekezetünknek . Reménységgel és kitartóan megvárták az Úr vezetését és meg vagyok győződve , hogy Isten megsegíti őket a házasságukban is .
A menyegzőjük 2013 május 25.-én volt . Isten igéjét a Máté ev. 22 : 1-10  olvasta és hirdette Pardi Félix .Nagyon szépen ecsetelte a királyi menyegző titkát ami egy különleges menyegző volt . Azért volt ilyen , mert a  meghívottak elvetették a kedves meghívást különböző kifogásokkal ezért a meghívást kiterjesztette a király (Isten ) a koldusokra és úgy mehettek ahogy voltak ott helyben volt lehetőség megtisztálkodni és mindenki kapott menyegzői ruhát . És milyen hálásak lehettek azok a szegény emberek . Örült mindenki : a király és a fia is mert örömöt szerzett sokaknak . A mennyországba is csak hálás és boldog emberek fognak érkezni . Kívánom , hogy minden olvasóm ott legyen az Úr Jézus érdemében !

2013. május 30., csütörtök

Sajnos

Majdnem egy hétig kellett nélkülöznünk a számítógépet , pedig sok írni valóm van . De most nem érek rá , talán holnap a Renikém ballagása után .

2013. május 21., kedd

Pünkösd itthon

Nagyon vártam már az ünnepet és , hogy újra mehessek a gyülekezetbe. Isten másként döntött ,  Beteg voltam , de azért sok áldásban részesültem . Ezek közül a legkiemelkedőbb az Ákosi bemerítés végig nézése az élő közvetítésnek köszönhetően . Csodálatos volt látni és hallani az élő bízonyságtevőket . 77 lélek merítkezett be. 4 lelkipásztor végezte a bemerítési szolgálatot és a Nagyváradi Roma dicsőítő csoport vezette az éneklést . A Község  egyik vezetője is felszólalt , akinek jó bizonysága van a már megtért romákról . Aki szívén viseli ezt az ügyet imádkozzon , hogy segítse meg az Úr őket a fejlődésben lelkileg . Még jöjjön sok ember  és béküljön ki Istennel az Úr Jézus áldozata által . Soli Deo Gloria !!! Mindenért Istené a dicsőség !

2013. május 11., szombat

Néha más hír

Az életünk e földön 70 vagy 80 év a Biblia szerint és ennek nagyobb része nyomorúság vagy szenvedés .
   Vannak sok szép dolgok is , de hamar elmúlnak . Mégsem kell elkeseredni , különösen azoknak akik hisznek és bíznak Istenben. A sok öröm után amiben része volt családunknak , hétfő reggel Május 6.-kán tűz keletkezett (nem tudjuk még ma sem mitől) Dávid fiam házánál . Hajnali 4 óra , mindenki mélyen alszik . Csak a vőlegény barátja volt ébren (hála az Úrnak ) Ő vette észre az ablakból , hogy valami világít a kert felől .Riasztotta a családot és mire kiértek a tűzoltók el lett oltva a tűz . Leégett a tyúkól , a kutya helye is aztán 3 ablak és a ház szigetelése. Meghibásodott a gázkazán ami a falon belül van . Senki sem sérült meg . A ház is megmaradt . Áldott legyen a gondviselő Isten !!!

2013. május 4., szombat

Renáta eljegyzése

Legnagyobbik lány unokánk az este : 2013 Május 4. eljegyezte magát Demjén Dániellel , aki Temesváron lakik. Együtt volt a család mindkét részről és néhány barátnő és barát és mindkét helyről a lelkipásztorok családjaikkal . Meghitt családias kis ünnepélyünk volt , sok-sok énekkel és Isten üzenetével is . boros Róbert testvér az Ézsaiás  62 : 3-5 igéből szólt a fiatalokhoz .Beszélt arról, hogy Isten örül nektek , mert az Övéi vagytok és vezetni akar benneteket . És ezután is szeretné örömét lelni tibennetek . Szücs Sándor testvér az Izsák és Rebeka eljegyzéséről beszélt . Jó volna követni az ő példájukat : az ige olvasásában és tanulmányozásában és az alázatban szelídségben . A nő csendességben tanuljon teljes engedelmességet . És ne a külső legyen a legfontosabb . Áldja meg Renit és Danit az Úr és őrizze meg őket tisztán!!!